FSPUB‎ > ‎

Concursuri didactice


Lista editurilor recunoscute de CNATDCU

Stiinte sociale
Lista editurilor din categoria A1
Lista editurilor din categoria  A2
Lista editurilor din categoria B

Stiinte umaniste
1. Situatia curenta a revistelor din domeniul stiintelor umaniste
http://www.cncs-nrc.ro//evaluarea-publicatiilor-stiintifice/rezultate-evaluare-revisteedituricolectii/clasificare-reviste/clasificare-reviste/

2. Situatia curenta a editurilor din domeniul stiintelor umaniste
http://www.cncs-nrc.ro//evaluarea-publicatiilor-stiintifice/rezultate-evaluare-revisteedituricolectii/clasificare-edituri/clasificare/

CONCURSURI DIDACTICE 2013 - semestrul II

În Monitorul Oficial al României nr. 277, Partea a III-a din data de 19.07.2013 au fost publicate pentru concurs posturile didactice și de cercetare vacante aprobate de Ministerul Educației Naționale pentru a fi ocupate pe durată nedeterminată (http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/docs/2013/aug/01_23_31_27Posturi_didactice_vacante_durata_Nedeterminata.pdf)

Pentru semestrul al doilea al anului universitar 2012-2013 Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate a scos la concurs două posturi didactice de conferențiar pe durată nedeterminată:

Conf. univ.,  pozitia 22
(Etnopolitică comparată, MCP, anul I; Guvernare și politică în România, SPE, anul I; Tranziții democratice, MCP; anul I; Seminar de cercetare IV, MCP anul II ), post vacant publicat in MO 277/19.07.2013, p. 8.

Conf. univ. poziția 23
(Drept comuniatar general, MSE, anul I;  Justiție și afaceri interne, MSE, anul II; Porcese legislative comaprate, SPE anul III, Constituționalism european, MCP anul II ).

Pentru organizarea și desfăurarea concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs Regulamentul FSPUB de organizare și desfășurare a concursurilor didactice completează reglementările legale în vigoare, disponibile pe site-ul UB (http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php)

IMPORTANT: Conform articolului 4 din Regulamentul FSPUB de organizare și desfășurare a concursurilor didactice, fiecare candidat va depune în dosarul de concurs o fişă de auto-evaluare în care va prezenta cu exactitate elelementele din activitatea de cercetare şi didactică, în conformitate cu standardele minimale naţionale, pe baza cărora îşi va calcula punctajul total.

Pentru informatii cu privire la constituirea dosarului de concurs, a calendarului si desfasurarii concursurilor didactice, vizitati site-ul Universitatii din Bucuresti: http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php

Bibliografie si tematica pentru postul de conferentiar, pozitia 22.

Bibliografie si tematica pentru postul de conferentiar, pozitia 23.


CONCURSURI DIDACTICE 2013 - semestrul I

POSTURI VACANTE

Conf. univ.,  pozitia 25 (
Politica externă a României dupa 1989, Teorii și teoreticieni în relațiile internaționale, Politica internațională, Politica internațională), post vacant publicat in MO 454/21.12.2012, p. 10.

Asist. univ. pe perioada determinata, pozitia 64
(Politică și societate în Europa modernă, seminar, Practica II, Limbaj si scris academic, Seminar de cercetare. Management de proiect II).

Asist. univ.,
pe perioada determinata, pozitia 65 (Instituții publice ale egalității de șanse. Stagiu practic, Actorii egalitatii de sanse. Stagiu practic, Seminar de cercetare. Management de proiect I, Seminar de cercetare. Management de proiect II).


Metodologia de concurs pentru ocuparea postului de conferentiar universitar.
Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - conferentiar este disponibila aici.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioada determinata.

Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - asistent pe perioada determinata este disponibila aici.


Pentru informatii cu privire la constituirea dosarului de concurs, a calendarului si desfasurarii concursurilor didactice, vizitati site-ul Universitatii din Bucuresti: http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php


Bibliografie si tematica pentru concursul pentru postul de conferentiar universitar, pozitia 25.

Bibliografie si tematica pentru concursul pentru postul de asistent universitar pe durata determinata, pozitia 64.

Bibliografie si tematica pentru concursul pentru postul de asistent universitar pe durata determinata, pozitia 65.

Comisiile pentru concursurile didactice se gasesc aici.

Datele pentru susținerea prelegerii publice pentru concursul pentru postul de conferențiar poziția 25 și pentru examenele pentru posturile de asistent pe durată determinată, poziția 64 și 65 sunt:

- 25.02.2013, orele 17.30: prelegerea publică pentru concursul pentru postul de conferențiar poziția 25.

- 25.02.2013, orele 10.00: examenul scris și proba practică pentru posturile de asistent pe durată determinată, poziția 64 și 65.

Concursurile se desfasoara la sediul FSPUB din str. Sf. Stefan nr. 24.

Rezultatele concursurilor didactice se afla aici.CONCURSURI DIDACTICE 2012

POSTURI VACANTE

Conf. univ.,  pozitia 21
Lect. univ., pozitia 52
Lect. univ., pozitia 53.

Metodologia de concurs pentru ocuparea postului de conferentiar universitar.
Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - conferentiar este disponibila aici
Tematica si bibliografia pentru intocmirea fiselor de curs si a pregatirii prelegerii publice sunt disponibilie aici.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de lector universitar.
Anexa 2. Metodologie de concurs pentru ocuparea postului de lector
Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - lector este disponibila aici.
Pentru verificarea punctajului, va rugam sa completati, pe langa CV si lista de publicatii, si fisa de autoevaluare

Pentru descrierea completa a posturilor vacante scoase la concurs, a comisiilor de concurs, a constituirii dosarului de concurs, a calendarului si desfasurarii concursurilor didactice, vizitati site-ul Universitatii din Bucuresti: http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_Didactic.php

COMISII DE CONCURS
Conf. univ.,  pozitia 21
Prof.univ.dr. Laurenţiu VLAD (preşedinte), prof.univ.dr. Adrian CIOROIANU, conf.univ.dr. Virgiliu ŢÂRĂU, conf.univ.dr. Sorin RADU, conf.univ.dr. Mihai CHIOVEANU (supleant)
Concursul va avea loc în data de 17 septembrie 2012, la ora 14:00

REZULTATE
Pentru postul de conferentiar pozitia 21 din statul de functii al Departamentului de Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii de Securitate s-a prezentat un singur candidat, dl. dr. Dragos Petrescu, care a fost declarat admis de catre comisia de concurs.

Lect.univ. poziţiile 52 şi 53
Prof.univ.dr. Ioan STANOMIR (preşedinte), prof.univ.dr. Georgeta GHEBREA, conf.univ.dr. Camelia VOINEA, lect.univ.dr. Oana SUCIU, lect.univ.dr. Gabriel SEBE, lect.univ.dr. Alexandra IONAŞCU(supleant) Concursurile vor avea loc în data de 17 septembrie 2012, începând cu ora 9:00

REZULTATE
Pentru postul de lector pozitia 52 din statul de functii al Departamentului de Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii de Securitate s-a prezentat un singur candidat, dl. dr. Claudiu Tufis, care a fost declarat admis de catre comisia de concurs.

Pentru postul de lector pozitia 53 din statul de functii al Departamentului de Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii de Securitate s-a prezentat un singur candidat, dna. dr. Anca Dohotariu, care a fost declarata admis de catre comisia de concurs. 

Contact
Prof. univ. dr. Laurentiu VLAD, decan
laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro


CONCURS GRADAȚII DE MERIT (2011-2012)

REZULTATE
1. Comisia de evaluare compusa din prof. dr. Ioan Stanomir, prof. dr. Florin Turcanu si prof. dr. Laurentiu Vlad propune Consiliului FSPUB ca gradatia de merit alocata gradului didactic de profesor sa fie acordata dlui prof. dr. Radu Carp, care a obtinut 81,67 de puncte dintr-un total de 100 de puncte. Ceilalti candidati - dna prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea si dl. prof. univ. dr. Daniel Barbu - au obtinut fiecare cate 73,33 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

2. Comisia compusa din prof. dr. Ioan Stanomir, prof. dr. Laurentiu Vlad, conf. dr. Camelia Voinea propune Consiliului FSPUB ca o gradatie de merit alocata gradului didactic de conferentiar sa fie acordata dnei conf. dr. Ionela Baluta, care a obtinut 88,3 puncte dintr-un total de 100 de puncte.

3. Comisia compusa din prof. dr. Ioan Stanomir, prof. dr. Florin Turcanu, prof. dr. Laurentiu Vlad, conf. dr. Camelia Voinea si lect. dr. Luciana Ghica propune Consiliului FSPUB acordarea gradatiei de merit dlui lect.dr. Dragos Petrescu (81 de puncte dintr-un total de 100), dnei lect. dr. Claudia Udrescu (80 de puncte dintr-un total de 100), dnei lect. dr. Silvia Marton si dlui lect. dr. Gabriel Sebe (ultimii doi avand acelasi punctaj: 78,8 puncte dintr-un total de 100). Ceilalti candidati au obtinut 78.2 de puncte din 100 (dna lect. dr. Damiana Otoiu), respectiv 67,6 puncte dintr-un total de 100 (dna lect.dr. Caterina Preda).

Punctajele au fost acordate individual si independent de fiecare membru al fiecarei comisii, conform criteriilor stabilite in sedintele de Consiliu.

Mediile punctajelor acordate de membrii comisiilor de evaluare ce au determinat ordinea candidatilor pot fi consultate aici.

Contestatiile pot fi depuse in termen de 48 de ore de la acest anunt la Decanat (fie personal, fie transmitandu-le pe e-mail la adresa laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro, urmand a fi ulterior semnate).

Comisiile de contestatii stabilite in ultima sedinta a Consiliului FSPUB au urmatoarea componenta:

1. pentru profesor: prof. univ. dr. Iulia Motoc, prof. univ. dr. Paul Fudulu, prof. univ. dr. Stelian Tanase,
2. pentru conferentiar.: prof. univ. dr. Iulia Motoc, prof. univ. dr. Paul Fudulu, conf. univ. dr. Florin Diaconu,
3. pentru lector: prof. univ. dr. Iulia Motoc, prof. univ. dr. Paul Fudulu, prof. univ. dr. Stelian Tanase, conf. univ. dr. Florin Diaconu, lect. univ. dr. Raluca Alexandrescu (au fost stabiliti si doi supleanti: conf. univ. dr. Armand Gosu si lect. univ. dr. Alexandra Ionascu).Arhiva concursuri didactice