Posturi iulie sept 2011

IULIE-SEPTEMBRIE 2011
Posturile scoase la concurs:

1. lector poziția 17 din statul de funcții al Catedrei de Știință Politică (Spații și putere urbană, Antropologie politică, Teme ale politicii Europei centrale, Seminar de cercetare);
2. lector poziția 27 (Politici publice, Istoria universităților europene, Școala și procesele democratice);
3. lector poziția 28 (Istoria ideilor politice din Antichitate până în secolul al XVIII-lea, Istoria ideilor politice secolele XIX-XX, Gândire politică franceză, Democraţia în gândirea politică românească) din statul de funcții al Catedrei de Studii Europene și Relații Internaționale.

Comisiile de concurs:
Președintele Comisiei de concurs este dl. prof. univ. dr. Florin ȚURCANU, iar membrii săi sunt: dl. prof. univ. dr. Ioan STANOMIR, dna conf. univ. dr. Ligia LIVADĂ-CADESCHI, dna conf. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ și dl. lect. univ. dr. Sorin Gabriel SEBE. Supleant pentru această comisie este dl. lect. univ. dr. Dragoș PETRESCU.

Președintele Comisiei pentru soluționarea eventualelor contestații este dl. prof. univ. dr. Radu CARP, iar membrii săi sunt: dna prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA, conf. univ. dr. Camelia VOINEA, conf. univ. dr. Mihai CHIOVEANU și dna lect. univ. dr. Alexandra IONAȘCU. Supleant pentru această comisie este dl. lect. univ. dr. Alexandru GUSSI.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar şi de lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti
Anexa 1 Metodologie concursuri didactice FSPUB
Anexa 2
Metodologie concursuri didactice FSPUB
Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - asistent
Fisa de verificare pentru indeplinirea standardelor minimale - lector


Tematica si bibliografie
Fisa de autoevaluare CV si lista de publicatii

Susținerea prelegerilor publice pentru concursurile didactice:
Lector univ. poziția 17 (Catedra de Știință Politică) – prelegerea publică va fi susținută marți, 20 septembrie 2011, orele 9,00 la sediul FSPUB din str. Sf. Stefan, nr. 24.
Lector univ. poziția 27 (Catedra de Studii Europene și Relații Internaționale) – prelegerea publică va fi susținută marți, 20 septembrie 2011, orele 10,30 la sediul FSPUB din str. Sf. Stefan, nr. 24.
Lector univ. poziția 28 (Catedra de Studii Europene și Relații Internaționale) – prelegerea publică va fi susținută marți, 20 septembrie 2011, orele 12,00 la sediul FSPUB din str. Sf. Stefan, nr. 24

Contact
Prof. univ. dr. Laurentiu VLAD, decan
laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs de FSPUB
Au fost admiși următorii candidați:
1. dr. Damiana Gabriela OȚOIU (lector, poziția 17 din statul de funcții al Catedrei de Știință Politică) / nota 9,33.
2. dr. Claudia Maria UDRESCU (lector, poziția 27 din statul de funcții al Catedrei de Relații Internaționale și Studii Europene) / nota 9,40.
3. dr. Raluca Ioana ALEXANDRESCU (lector, poziția 28 din statul de funcții al Catedrei de Relații Internaționale și Studii Europene) / nota 9,47.