FSPUB‎ > ‎

Despre noi

    Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi-a asumat drept obiectiv, încă de la fondarea sa în 1991, instituţionalizarea ştiinţelor politice ca domeniu autonom de studiu şi de cercetare. Facultatea de Ştiinţe Politice s-a angajat astfel în formarea unor specialişti în diferitele sub-discipline ale câmpului ştiinţei politice (teorie politică, politică comparată, istorie politică şi constituţională, construcţia europeană şi politicile comune ale UE, relaţii internaţionale, analiza votului, a comportamentului şi a discursului politic, precum şi elaborarea şi evaluarea politicilor publice).

    Facultatea de Ştiinţe Politice constituie un caz aparte în peisajul universitar românesc prin caracterul său plurilingvistic. Formaţia universitară este asigurată, la nivelul licenţei, în limba română, cât şi în franceză şi în engleză, iar cadrele didactice deţin în majoritatea lor covârşitoare titluri de formaţie universitară la instituţii europene de prestigiu. 

    Facultatea a considerat şi consideră că plurilingvismul şi instituirea unei formaţii superioare complete în ştiinţe politice constituie suportul cel mai potrivit pentru îndeplinirea misiunii sale academice şi intelectuale. Constituirea solidă a unui câmp disciplinar cu totul nou în România după 1989, cel al ştiinţelor politice, nu poate avea loc decât într-o strânsă conexiune cu patrimoniul intelectual al ştiinţelor politice aşa cum s-au constituit ele în Europa occidentală şi în America de Nord.
    În acest sens, diversitatea lingvistică nu reprezintă un simplu vehicul al transmiterii cunoştinţelor, ci face parte din miezul formării universitare în ştiinţe politice. Structura plurilingvă a Facultăţii reprezintă de asemenea unul dintre principalele atuuri ale instituţiei noastre din perspectiva mobilităţilor studenţeşti. Formaţi în spiritul competenţei lingvistice, studenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice participă în număr foarte mare la programele Erasmus, petrecând un semestru al şcolarităţii în universităţi europene, iar Facultatea primeşte anual un număr important de studenţi internaţionali.

    În prezent, Facultatea de Ştiinţe Politice reuneşte 1000 de studenţi şi 45 de profesori. Activitatea Facultăţii de Ştiinţe Politice se desfăşoară sub autoritatea academică a Consiliului Facultăţii format din 17 membri, din care 13 cadre didactice şi 4 studenţi.