FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

INSCRIEREA IN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

postat 3 oct. 2013, 04:36 de FSP UB   [ actualizat la 3 oct. 2013, 05:17 ]

ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR DIN ANUL I

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTER ŞI DOCTORAT

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

Înscrierea studenților din anul I (2013-2014), în anul universitar 2013-2014 se va face, PERSONAL, DE CĂTRE FIECARE STUDENT, ÎN PARTE, la secretariatul facultății, în zilele de 3, 4, 7 şi 8 octombrie 2013, în intervalul orar 12,00 – 13,00.

La înscriere fiecare student va completa o fișă de înscriere în an (licenţă, respectiv master sau doctorat). De asemenea, fiecare student va completa în dublu exemplar un contract de studii. Atenţie! Formularele de contracte de studii nu sunt încă disponibile (în momentul în care vor fi disponibile, acest lucru va fi anunţat pe site-ul FSPUB).

Studenţii admişi pe locurile cu taxă, au obligaţia, ca până la data de 30 octombrie 2013, să aducă la secretariat chitanţa doveditoare a achitării sumei de 750 lei, sumă ce reprezintă cea de a doua parte a taxei de studiu aferentă semestrului I (taxa se achită la casieria Universității, în incinta Facultății de Drept, la subsolul clădirii - Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5). Cea de a doua jumătate a taxei de studiu anuale (1500 lei) va trebui achitată în prima săptămână a semestrului al II-lea.

Studenţii – doctoranzi, admişi pe locurile cu taxă, au obligaţia, ca la momentul înscrierii, să aducă la secretariat chitanţa doveditoare a achitării sumei de 1550 lei, sumă ce reprezintă 1/2 din taxa de studii aferentă primului an de studii (taxa se achită la casieria Universității, în incinta Facultății de Drept, la subsolul clădirii - Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5). Cea de a doua jumătate a taxe de studiu anuale (1550 lei) va trebui achitată în prima săptămână a semestrului al II-lea al anului universitar 2013-2014.

 


ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR DIN ANII II ŞI III

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ŞI MASTER

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

se va face, PRIN REPREZENTANTUL DE AN, PE SPECIALIZĂRI, la secretariatul facultății, în perioada 7-11 octombrie 2013, în intervalul orar 12,00 – 13,30.

În acest sens, studenții reprezentanți de an vor ridica de la secretariatul facultății, fiecare de la secretarul specializării, fișele de înscriere și contractele de studii pe care le vor distribui colegilor.

La înscriere fiecare student va completa o fișă de înscriere în an (licenţă, respectiv master). De asemenea, fiecare student va completa în dublu exemplar un contract de studii. Atenţie! Formularele de contracte de studii nu sunt încă disponibile (în momentul în care vor fi disponibile, acest lucru va fi anunţat pe site-ul FSPUB).

După completarea, de către fiecare student în parte, personal, a fişei de înscriere în ani şi a contractului de studii, reprezentanții de an, vor aduce la secretariat, fişele de înscriere, carnetele de student și legitimațiile de transport pentru viză. După ce contractele de studii vor fi şi ele disponibile, vor fi aduse la secretariat de către reprezentanţii de an, într-un calendar anunţat ulterior.

Studenţii care studiază pe locuri cu taxă, vor primi viza pe carnetul de student şi pe legitimaţia de transport numai după ce vor face dovada achitării a 1/2 din taxa de studii. Dovada achitării taxei de studii o constituie chitanţa de plata a 1/2  din taxa de şcolarizare (taxa se achită la casieria Universităţii, în incinta Facultăţii de Drept, la subsolul clădirii - Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5).

 


ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR DIN ANII II ŞI III

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

se va face, PERSONAL, DE CĂTRE FIECARE STUDENT DOCTORAND, ÎN PARTE, la secretariatul facultății, în perioada 7-11 octombrie 2013, în intervalul orar 12,00 – 13,30.

La înscriere fiecare student va completa o fișă de înscriere în an.

Studenţii care studiază pe locuri cu taxă vor primi viza pe legitimaţia de student-doctorand şi pe legitimaţia de transport numai după ce vor face dovada achitării a 1/2  din taxa de studii. Dovada achitării taxei de studii o constituie chitanţa de plata a 1/2 din taxa de şcolarizare (taxa se achită la casieria Universităţii, în incinta Facultăţii de Drept, la subsolul clădirii - Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5).

ĉ
FSP UB,
3 oct. 2013, 04:36
ĉ
FSP UB,
3 oct. 2013, 04:36
ĉ
FSP UB,
3 oct. 2013, 04:36