FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

NOUA SESIUNE DE ADMITERE LA MASTER

postat 21 sept. 2012, 00:41 de FSP UB   [ actualizat la 21 sept. 2012, 00:43 ]
Facultatea de Stiinte Politice deschide o noua sesiune de admitere pentru programele de master in perioada 21-25 septembrie 2012.

Sunt scoase la concurs locurile neocupate in urma primei sesiuni de admitere (locuri subventionate de la buget precum si locuri cu taxa), dupa cum urmeaza :

Master Politica europeana si romaneasca : 1 loc buget , 29 locuri la taxa.
Master Studii europene : 3 locuri la buget, 30 locuri la taxa.
Master Politicile egalitatii de sanse in context romanesc si european : 8 locuri la buget, 29 locuri la taxa.
Master Relatii internationale : 1 loc la buget, 29 locuri la taxa.
Master Politica comparata (Comparative Politics) : 2 locuri la buget, 28 locuri la taxa.
Master Politica in Europa. State, frontiere, societati : 36 de locuri la taxa.


Calendarul admiterii este urmatorul :

21-22 septembrie, orele 9.00 – 14.00 : depunerea dosarului.
24 septembrie, orele 10.00 : proba orala.
25 septembrie : data limita de afisare a rezultatelor.


Acte necesare la inscriere
proiect de cercetare
fișa-tip de înscriere

NOTA Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, original;

NOTA Copia legalizată a Diplomei de Bacalaureat nu poate fi folosită la înscriere decât dacă este însoţită de o adeverinţă din care să rezulte că originalul a fost depus la o altă facultate pentru înscriere la examenul de admitere la master. În caz contrar nu se poate înscrie la concurs decât pentru locurile în regim cu taxă.
diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, original sau adeverinţă (în cazul absolvenților carea u susţinut examenul de licență în 2012);

NOTA Copia legalizată a Diplomei de licență nu poate fi folosită la înscriere decât dacă este însoţită de o adeverinţă din care să rezulte că originalul a fost depus la o altă facultate pentru înscriere la examenul de admitere. În caz contrar nu se poate înscrie la concurs decât pentru locurile în regim cu taxă.
certificatul de naștere, în copie legalizată;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată –dacă este cazul;
adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
trei fotografii tip buletin de identitate;
B.I. sau C.I. în copie;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
- copii legalizate de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
- adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susținătorilor legali;
- adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
Actele se vor depune la Comisia de admitere într-un dosar plic de culoare albă.

ATENȚIE! ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL
Candidaţii care doresc să susţină examen de admitere pentru mai mult de un program de studii universitare de master vor depune dosare de admitere la câte programe de master doresc să concureze – în primul se depun actele originale, iar în celelalte se depun copiile xerox ale actelor solicitate. Pentru fiecare program de master trebuie redactat un proiect de cercetare specific tematicii programului respectiv.

CONTACT
admiteremaster@fspub.unibuc.ro
Comments