FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

Reclasificare 2013: Dosare sociale

postat 1 oct. 2013, 10:53 de FSP UB   [ actualizat la 1 oct. 2013, 10:53 ]

Prin adresa nr. 48989/25 .11.2005, Ministerul Educației și Cercetării face precizări Instituțiilor de învatamânt Superior asupra definirii conceptului de cazuri sociale. Acestea iau în considerare urmatoarele situații:

·         Studenții proveniți din familii care au mai mulți membri – elevi și/sau studenți – în întreținere și care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie.

·   Studenții proveniți din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie

·         Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial;

Studenții care consideră că se încadrează în categoriile sociale menționate mai sus vor depune un dosar cu urmatorul conținut:

1. Cerere tip, ce poate fi descarcată aici sau poate fi ridicată de la Secretariat.

2. Acte ce dovedesc faptul că studentul/studenta se înscrie într-una din categoriile de mai jos:

a) VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE inferior salariului de bază minim pe țară:

Dosarul trebuie să conțină în mod obligatoriu:

- Declarație de venituri, ce poate fi descarcată aici sau ridicată de la Secretariat.

- Adeverința de la Administrația financiară care să precizeze eventuale venituri suplimentare ale membrilor familiei (inclusiv studentul).

și unele din piesele de mai jos, în funcție de situația precisă a studentului/studentei

- Adeverința de salariu pe lunile iulie, august, septembrie 2013 care să specifice salariul net (adeverința trebuie să precizeze în mod obligatoriu salariul net, să poarte ștampila instituției emitente și număr de înregistrare)

- Taloane de pensie pe lunile iulie, august, septembrie 2013

- Adeverința pentru frații/surorile elevi sau studenți aflați în întreținerea părinților

- Copii legalizate după certificatele de naștere ale fraților/surorilor de vârsta preșcolară

- Declarație pe onoare a membrilor familiei (inclusiv studentul solicitant) care să ateste faptul că persoanele care dau declarația nu au obținut venituri din activități lucratrive și nu au fost încadrate în muncă în perioada iulie, august, septembrie 2013.

- Adeverința de ajutor de șomaj pentru lunile iulie, august, septembrie 2013.

- Copii după hotarârea de divorț ale părinților

- Copii legalizate după certificatele de deces al unuia dintre părinti

- Copii legalizate după certificatul de căsătorie al studentului căsătorit aflat în întreținerea celuilalt soț

obs. nu sunt luate în considerare adeverințe care nu prezintă elemente de autenticitate (ștampilă, număr de înregistrare etc.), sau care sunt emise de alte instituții decât cele prevăzute (e.g. primării).

b) ORFANI de ambii părinți sau proveniți din CASELE DE PLASAMENT FAMILIAL, care nu realizează venituri

- Declarație de venituri, ce poate fi descărcată aici sau ridicată de la Secretariat.

- Copii legalizate după certificatele de deces ale părinților

- Adeverințe de la casele de copii sau de plasament familial

Consiliul facultății va verifica măsura în care studenții ce solicită un loc finanțat de la buget se înscriu într-una din categoriile precizate.

Dosarele vor fi depuse la SECRETARIATUL FSP, în zilele de 2, 3 şi 4 octombrie 2013, astfle: miercuri şi joi între orele 12,00-14,00 şi vineri între orele 10,00 şi 12,00.

Nu sunt acceptate decât dosarele complete. Studenții primesc un număr de înregistrare de la Secretariatul FSP pentru dosarul depus.

Reclasificarea se va face în funcție de punctajul obținut în anul universitar 2012/2013.

Punctajul se va calcula astfel: Sum (nota de promovare x creditele corespunzătoare notei)

Clasamentul va fi afișat cel mai târziu pe data de 8 octombrie 2013.

Potenţialele contestaţii se depun în scris după afişarea clasamentului până cel târziu 9 octombrie, ora 11,00.

Listele finale se afişează până cel târziu 10 octombrie.

TOȚI STUDENȚII CARE VOR TRECE PE LOCURILE DE LA BUGET TREBUIE SĂ DEA DECLARAȚII DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NU AU MAI FOST / NU SUNT STUDENȚI PE LOCURI BUGETATE LA O ALTĂ FACULTATE (Declarațiile  pot fi descărcate de aici sau ridicate de la Secretariat).

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIILOR ESTE 11 OCTOMBRIE 2013.

Formularele necesare şi alte informaţii legate de procedura de reclasificare sunt ataşate acestui anunţ.

ĉ
FSP UB,
1 oct. 2013, 10:53
ĉ
FSP UB,
1 oct. 2013, 10:53
ĉ
FSP UB,
1 oct. 2013, 10:53
ĉ
FSP UB,
1 oct. 2013, 10:53