FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

Rezultate finale competitie Erasmus 2012-2013

postat 26 apr. 2012, 04:51 de FSP UB   [ actualizat la 26 apr. 2012, 07:46 ]

Proces verbal privind selecția ERASMUS 2012-2013

 în Facultatea de Științe Politice

 

Comisia de selecție pentru mobilități studențești ERASMUS 2012 - 2013 a avut următoarea componență: 1. Prof.Dr. Laurențiu VLAD (Decan), președinte; 2.Conf.Dr. Ionela BĂLUȚĂ (Director Departament), membru; 3. Lect.dr. Luciana Alexandra GHICA (Responsabil Erasmus), membru; 4. Lect.dr. Claudia UDRESCU (Prodecan), membru.

Comisia de selecție ERASMUS a facultății s-a întrunit pentru lansarea selecției și a stabilit criteriile de selecție și calendarul competiției.

Fiecare candidat a putut face până la 3 opțiuni pentru universitățile gazdă.

Punctajul pentru fiecare dosar s-a calculat astfel:

  • 60% media școlară (media școlară minim 8.00; media din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I din 2011-2012;
  • 15% abilități lingvistice (punctaj de la 1 la 10 pentru fiecare din limbile de predare ale universităților pentru care s-au făcut opțiuni; certificatele/atestatele de competență lingvistică de nivel cel puțin B2 s-au echivalat automat cu 10; în lipsa unui certificat, punctajul a fost media notelor la cursul de limbă oferit de FSPUB sau, în lipsa acesteia, nota obținută la evaluarea lingvistică organizată în cadrul acestei competiții);
  • 10% CV & scrisoare de motivație (punctaj de la 1 la 10; s-au evaluat performanțele în studiu și adaptabilitatea la culturi diferite) ;
  • 15% interviu (punctaj de la 1 la 10, s-a evaluat capacitatea de exprimare, argumentare și adaptabilitate la un mediu cultural diferit).

În funcție de abilitățile lingvistice, fiecare candidat a obținut câte un punctaj pentru fiecare din cele trei opțiuni făcute. Distribuția s-a făcut apoi în funcție de punctaje și de preferințe (opțiuni). Dacă a existat un contracandidat pentru o opțiune, mobilitatea în universitatea respectivă a fost acordată studentului cu cel mai mai mare punctaj pentru acea opțiune. Acolo unde a existat același punctaj, departajarea s-a făcut ținând cont de media școlară și apoi, dacă a fost cazul, în ordine, de punctajul obținut pentru abilități lingvistice, interviu, CV & scrisoare de motivație.

 

În data de 2 aprilie s-au afișat la avizierul facultății și au fost trimise pe mail studenților informațiile privind selecția (criterii, destinații, număr de locuri, conținutul dosarului). Acestea au fost publicate și pe pagina de internet a facultății.

În perioada 2-23 aprilie un număr de 56 dosare au fost depuse și înregistrate la secretariatul facultății. Din acestea, 4 au fost incomplete sau nu au întrunit criteriul potrivit căruia candidații trebuie să fie integraliști la momentul competiției și deci au fost respinse procedural.

În data 24 aprilie comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor și pentru intervievarea candidaților.

Având în vedere numărul de 48 titulari alocat facultății noastre (din care 5 pentru programul de master EGALES), comisia de selecție a decis următoarele: 47 titulari (din care 5 pentru programul de master EGALES), 0 rezerve, 5 respinși (conform tabelului din anexă). În data de 25 aprilie s-au afișat rezultatele selecției.

În zilele de 25 si 26 aprilie s-a depus un număr de 2 contestații (Urcan Horatiu Gratian si Stan Georgiana Alexandra, considerati respinsi), care au fost analizate la data de 26 aprilie. A fost admisa o singura contestatie, cea a lui Urcan Horatiu Gratian, care a fost considerat admis in calitate de rezerva, deoarece, desi media este de 7.80, punctajul obtinut la concurs este peste 8.00, iar punctajele de la interviu, dosar si competente lingvistice sunt peste 9.00. Studenta Stan Georgiana Alexandra, desi are media peste 8.00, are un punctaj sub 8.00, atat general, cat si la celelalte probe (dosar, interviu, competetnte lingvistice) si de aceea solicitarea nu a fost admisa.

În data de 26 aprilie s-au afișat rezultatele finale, respectiv un număr de 47 titulari, 1 rezerva, 4 respinși.

Toate dosarele candidaților sunt arhivate și pot fi consultate la responsabilul ERASMUS.

 

Comisia de examinare

Prof.Dr. Laurențiu VLAD, președinte

Conf.Dr. Ionela BĂLUȚĂ, membru

Lect.dr. Luciana Alexandra GHICA, membru

Lect.dr. Claudia UDRESCU, membru

 

Ĉ
FSP UB,
26 apr. 2012, 07:36