FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

REZULTATELE RECLASIFICARII LA CONCURSUL DE ADMITERE, 28 IULIE 2012

postat 28 iul. 2012, 04:07 de FSP UB

REZULTATELE RECLASIFICARII LA CONCURSUL DE ADMITERE, 28 IULIE 2012

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba romana.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba romana.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasfificarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba romana.

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba franceza.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba franceza.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasfificarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba franceza.

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Stiinte Politice in limba engleza.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Stiinte Politice in limba engleza.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasfificarilor urmatoare, Stiinte Politice in limba engleza.

Lista candidatilor admisi pe  locurile de la buget, Studii de securitate.
Lista candidatilor admisi pe locuri cu taxa, Studii de securitate.
Lista candidatilor care se afla pe lista de asteptare, si care pot ocupa un loc la taxa la buget in urma reclasfificarilor urmatoare, Studii de securitate.

PROCEDURI DE CONFIRMARE A LOCULUI OBTINUT

În perioada 30-31 iulie și 1 august, orele 9.00-15.00, candidații care se găsesc pe listele cu locuri finanțate de la buget sau pe listele cu locuri cu taxă, trebuie să confirme la secretariatul FSPUB locul obținut.

În această a doua fază a reclasificării nu trebuie să confirme locul :
1.Candidații admiși la buget, care au confirmat deja locul în perioada 25-27 iulie.
2. Candidații admiși la taxă și au confirmat deja locul (neavând opțiunea de a urca pe o listă de la buget).

Toți ceilalți candidați admiși pe un loc la buget sau la taxă trebuie să confirme locul obținut, personal, în felul următor :

1. Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia să depună, în momentul confirmării, pe lângă cererea de confirmare, şi documentele solicitate la dosarul de înscriere în original. Candidații care au depus deja documentele în original în momentul înscrierii la admitere vor confirma locul obținut doar prin depunerea cererii de confirmare.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să aducă, în momentul confirmării locului obţinut, pe lângă cererea de confirmare, şi chitanţa care să facă dovada achitării unui sfert din valoarea taxei de studii pentru anul I (750 de lei; se achită la caseria Universităţii din Bucureşti, sediul Facultăţii de Drept, cu specificarea pe chitanţa: „Facultatea de Ştiinţe Politice – Taxe şcolare”).

Rezultatele finale ale sesiunii de admitere la programele de licență iulie 2012 vor fi afișate pe data de 1 august 2012.

Ultimele confirmări vor putea fi făcute pe data de 2-3 august, conform procedurilor care vor fi indicate la momentul respectiv.

Pentru a putea participa la reclasificarea pentru locurile de la buget din data de 1 august, candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie mai întâi să confirme locul cu taxă, altminteri vor fi eliminați definitiv din baza de date.

Candidații de pe listele de așteptare care sunt interesați de ocuparea unui loc cu taxă trebuie să urmărească cu atenție anunțurile care vor fi făcute pe site-ul FSPUB și mai ales listele cu rezultatele reclasificării din data de 1 august 2012.


IMPORTANT
În perioada următoare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial o nouă hotărâre de guvern care cuprinde capacitatea de școlarizare pe programe de studii pentru anul universitar 2012-21013. În cazul creșterii capacității de școlarizare, vom organiza un nou concurs de admitere în luna septembrie. Vă rugăm să urmăriți cu atenție site-ul nostru.
Comments