FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

Stagii de practica IER

postat 17 apr. 2013, 03:52 de FSP UB

Stagii de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing - sesiunile: iunie - iulie, august -septembrie 2013


Institutul European din România, partener instituțional al FSPUB, oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei.

Durata stagiului de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing va fi de două luni (6 ore/zi),dar va putea fi prelungită cu acordul părţilor. Pe perioada sesiunii de examene programul este flexibil.

Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.

Profilul stagiarului

Studii:

- student, masterand sau doctorand al unei facultăţi cu profil de comunicare, economic, ştiinţe politice şi sociale, relații internaționale etc.;
- cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, politici europene, mecanisme şi instituţii europene;
- foarte bună cunoaştere a limbii engleze.

Alte cerinţe:
- cunoaştere temeinică a limbii române;
- excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
- capacitate de analiză şi sinteză;
- conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- activităţi extracuriculare conexe (constituie un avantaj).

Numărul de studenţi ce vor fi admişi în sesiunea iunie - iulie: 2, iar în sesiunea august - septembrie: 2.

Profilul stagiului: Comunicare şi activităţi editoriale
asistenţă în organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe publice, seminarii;
revista presei, monitorizarea instituţiilor europene;
întocmirea unor sinteze pe marginea dezbaterilor în cadrul unor evenimente publice;
redactare ştiri, articole pentru Newsletter IER (română şi engleză);
traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en);
asistenţă activităţi administrative (pregătire acte, corespondenţă)

Cum candidez?

Transmiţând dosarul până la data de 23 aprilie 2013 prin e-mail la adresa: livia.mirescu@ier.ro.

Dosarul trebuie să cuprindă:
- formularul de candidatură (download de pe site-ul IER);
- Curriculum Vitae în format European (în limba română sau engleză);
- Adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul interviului).

Selecţia are următoarele etape:

I. Pre-selecţia pe bază de dosar
II. Test scris de limba engleză la sediul IER - 25 aprilie 2013
III. Interviu la sediul IER - 26 aprilie 2013

Numai candidaţii selectaţi în urma analizei dosarului vor fi contactaţi pentru testul scris si interviu.