FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

Stagii de practica la Institutul European din Romania

postat 24 feb. 2012, 23:24 de FSP UB
Institutul European din România, Serviciul Comunicare si Marketing, oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei. Perioada stagiului de practică se stabileşte de comun acord cu stagiarul. Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.

Serviciul Comunicare şi Marketing

Durata unui stagiu de practică este de două luni, dar poate fi prelungită cu acordul părţilor.
Profilul stagiarului


Studii:
- student sau masterand al unei facultăţi cu profil de comunicare, marketing, asistenţă managerială, social - politic etc.

Cunoştinţe limbi străine:
- foarte bună cunoaştere a limbii engleze şi/sau franceze

Alte cerinţe:
- excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
- conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- activităţi extracuriculare conexe (constituie un avantaj).

Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul stagiului
- asistenţă organizare evenimente şi alte proiecte de comunicare;
- asistenţă managerială şi secretariat;
- asistenţă în activitatea Centrului de documentare al IER;
- asistenţă în activitatea de marketing şi promovare.

Numărul de studenţi ce vor fi admişi în această sesiune
4:
- doi stagiari - Comunicare şi marketing (asistenţă organizare evenimente; redactare ştiri, articole; revista presei etc.);
- un stagiar - Centrul de documentare (bibliotecă) IER;
- un stagiar - Asistenţă managerială şi secretariat .

Cum candidez?
Transmiţând dosarul până la data de 4 martie 2012 prin e-mail la adresa:monica.dumitrescu@ier.ro.

Dosarul trebuie să cuprindă:
- formularul de candidatură;
- Curriculum Vitae (în limba română sau engleză);
- Adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul intreviului).

Selecţia are două etape eliminatorii:
I. Selecţia pe bază de dosar
II. Interviul la sediul IER stabilit de comun acord cu candidatul a.c.

Numai candidaţii selectaţi în urma analizei dosarului vor fi contactaţi pentru interviu.