Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, partener în cadrul Programului CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), anunţă disponibilitatea unor mobilităţi de câte o lună pentru semestrul doi, anul universitar 2013/2014 la facultăţile/institutele din cadrul următoarelor universităţi:

VIENA (SOCIAL ETHICS INSTITUTE): 3 luni
VIENA (POLITICAL SCIENCE INSTITUTE): 1 lună
DEBRECEN: 1 lună
OPOLE: 1 lună
RUZOMBEROK /KOSICE: 1 lună

Mobilităţile sunt destinate studenţilor din ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, din toate instituţiile partenere CEEPUS.

Studenţii interesaţi vor aplica online pe pagina CEEPUS, în cadrul reţelei CIII-AT-0702-02-1314 - Ethics and Politics in the European Context, vor completa toate secţiunile formularului de înscriere, vor aplica ca şi Short Term Student pentru o perioadă de 1 lună, care se va încadra în intervalul semestrului doi al anului universitar 2013 - 2014.

Termenul limită pentru aplicaţiile online (http://www.ceepus.info/) este 30 octombrie 2013.

Selecţia pentru Universitatea din Bucureşti va fi realizată de către coordonatorul CEEPUS al acestei reţele, prof. univ. dr. Radu Carp, radu.carp@fspub.unibuc.ro, în functie de motivaţia studenţilor şi de domeniul de studiu, ambele incluse în formularul online, urmând ca studenţii cărora urmează să li se acorde mobilităţile să fie selectaţi în etapa finală de către instituţiile gazdă.