FSPUB‎ > ‎[Fără titlu]‎ > ‎

Semnal editorial

postat 9 ian. 2012, 09:41 de FSP UB   [ actualizat la 9 ian. 2012, 09:42 ]
Facultatea de Științe Politice a Universității din București (FSPUB) și Institutul European din România (IER), partener FSPUB, anunță apariţia lucrării bilingve (română-engleză) din seria Working Papers

Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre/Romanian Perspectives Regarding the Inter-war Plans of Creating a “Danubian Confederation”. Toward a European Danube Strategy avant la lettre

elaborată de dl. Mihai Sebe, doctorand in cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţă Politică, Universitatea Bucureşti, și expert, Serviciul Cercetare şi Formare în Afaceri Europene în cadrul IER .

Lucrarea examinează evoluţia regimului Dunării în România interbelică, oferind în primul rând un scurt istoric al planurilor de organizare dunăreană dezbătute în mediile politice şi intelectuale interbelice româneşti. Analiza acestor planuri, arată că propunerile românești privind regimul bazinului dunărean acordă o importanţă deosebită aspectului politic – egalitatea statelor riverane, reglementarea regimului navigaţiei etc. Evoluția acestor dezbateri și propune sugerează o evoluţie calitativă, de la o reacţie pur defensivă, de negare a planurilor iniţiale de organizare dunăreană, către o atitudine proactivă, bazată pe oferirea de soluţii şi de planuri de organizare a statelor din bazinul Dunării.

Lucrarea este disponibilă în format electronic la http://www.ier.ro/documente/working_papers/wp_31.pdf