CURSURI 2013-2014
COURSES 2013-2014
ROMÂNĂ
Fişa cursului poate fi accesată dând click pe titlu (subliniat dacă este disponibilă). 

Lista poate fi sortată sau filtrată în funcţie de preferinţe/necesităţi:
 • codul cursului (CODE);
 • titlul cursului (TITLE);
 • număr de credite (ECTS), 
 • nivel de studii(LEVEL: BA - licenţă, MA: master, PhD - doctorat); 
 • an de studii (YEAR);
 • semestru de studii (SEM); 
 • limba de predare şi examinare (LANG: EN - English, FR - French, RO - Romanian);
 • tipul cursului (TYPE: OBL - curs obligatoriu pentru studenţii FSPUB, OPT - curs opţional ales de studenţii FSPUB din pachetul de cursuri opţionale oferite în fiecare semestru, EXT - curs facultativ), 
 • profesor(i) (PROF). 
Prin student FSPUB se înţelege un student înscris la un program de studii FSPUB în vederea finalizării prin diplomă. Studenţii aflaţi în semestre de schimb pot avea un regim diferit al alegerii cursurilor.
ENGLISH
Click the course title to access the syllabus (underlined title if the syllabus is available).

The list can be sorted or filtered according to your preferences/needs: 
 • course code (CODE), 
 • course title (TITLE), 
 • number of credits (ECTS), 
 • level of studies (LEVEL: BA - Bachelor programs, MA: Master programs, PhD - Doctoral studies), 
 • year of studies in the program (YEAR), 
 • semester of studies (SEM), 
 • language of instruction and examination (LANG: EN - English, FR - French, RO - Romanian),
 • type of course (TYPE: OBL - mandatory for FSPUB students, OPT - optional, FSPUB students choose from the package offered each semester, EXT - courses for extra credits for FSPUB students), 
 • professor(s) (PROF). 
Erasmus and international students can choose whichever courses they wish from this list as long as their academic coordinator at the university of origin agrees upon their choices.