ȘCOALA DOCTORALĂ

Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică, înfiinţată în anul 2005 prin preluarea programului doctoral de ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti început în 1999, cuprinde 81 de studenţi, dintre care 19 înmatriculaţi înainte de organizarea studiilor potrivit principiilor de la Bologna. De la inaugurarea studiilor, 20 de teze au fost deja susţinute, alte 81 fiind în curs de elaborare. Misiunea cardinală a Şcolii Doctorale este a forma cercetători autonomi intelectual, pe deplin capabili să identifice o problemă, să construiască un obiect de cercetare, să convoace un aparat conceptual bine articulat şi verificat, să construiască cu precizie şi claritate un parcurs argumentativ, să exploreze un corpus de arhivă sau de date empirice potrivit unor metode valide, să aducă un spor real de cunoaştere în câmpul ştiinţelor sociale şi să trateze cu maximă responsabilitate analitică şi critică literatura de specialitate. Doctoratul în ştiinţe politice, cu o durată de trei ani, este un doctorat de tip ştiinţific, aşezat pe principiile originalităţii demersului intelectual, temeiniciei organizării cercetării, disciplinei lucrului în echipă şi probităţii actului academic. Şcoala funcţionează sub autoritatea unui consiliu ştiinţific internaţional, prezidat de Giovanni Sartori, profesor emeritus la Columbia University.