FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Scoala doctorala‎ > ‎

POSDRU


Proiectul se înscrie in Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltşrii societăţii bazate pe cunoaştere, domeniul major de intervenţie 1.5 (Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării) şi vizează crearea unui pol de excelenţă în domeniul ştiinţei politice în sânul Universităţii din Bucureşti. Scopul proiectului este integrarea programelor doctorale ale Universităţii din Bucureşti, în domeniile drept, ştiinţe politice, istorie şi filosofie, în spaţiul European al cercetării, dezvoltării şi inovării, în vederea formării unei forţe de muncă înalt calificate în aceste domenii. Sprijinul acordat doctoranzilor contribuie la îmbunătăţirea formării lor ca cercetători prin creşterea accesului la resurse europene de învăţare şi cercetare. Se urmăreşte astfel optimizarea dezvoltării unui capital uman înalt calificat şi flexibil în domeniul cercetării şi inovării, corelat cu exigenţele moderne ale pieţii muncii. Prin intermediul acestui program, doctoranzii îşi vor putea pune mai bine în valoare capacităţile, într-un cadru instituţional consolidat şi, mai ales, internaţionalizat. Accesul la ultimele inovaţii în domeniu, la surse şi la ultimele publicaţii ştiinţifice sunt esenţiale pentru formarea unei generaţii de cercetători competitivi. În acest sens, finanţarea studiilor doctorale pe parcursul celor trei ani ai ciclului doctoral, prin acordarea de burse, este esenţială pentru dezvoltarea acestora ca şi cercetători. Mobilităţile internaţionale, schimburile de idei cu alţi colegi ai lor din alte centre universitare, constituie elemente de bază în evoluţia capacităţii lor de a evolua într-un cadru de excelenţă şi competitivitate.

Şase doctoranzi în ştiinţe politice sunt parte a acestui proiect: Daniel OLTEANU (2008-2011)
Vot si intentie de vot. Retele clientelare de control al votului. Teleorman, 1992 - 2009
 
 Florentina Raluca MARGARIT (2008-2011)
 Intreprinderea de stat in perioada regimului comunist din Romania
   Aurelian GIUGAL (2008-2011)
   Marius STAN (2008-2011)
   Bogdan Alexandru DUCA (2008-2011)
   Domnica GOROVEI (2008-2011)