FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Scoala doctorala‎ > ‎

Sustinerea tezei de doctorat

CALENDARUL de desfășurare a susținerii publice a tezelor de doctorat pentru bursieri POSDRU, promoția 2008-2011
15 iulie-19 august: Depunerea dosarelor în vederea susținerii publice
5-23 septembrie: Susținerea tezelor în ședințe publice
În luna septembrie, doctoranzii absolvenţi ai anului III încep procedurile pentru depunerea şi susţinerea tezei de doctorat.

DEPUNEREA TEZEI ÎN PRIMĂ REDACTARE 

Teza de doctorat, în primă redactare, se supune unei dezbateri preliminare în faţa Consiliului Şcolii Doctorale în luna septembrie. 
În vederea susținerii tezei în colectiv, doctoranzii vor prezenta la secretariat:
 • teza de doctorat - în formă electronică (CD) și într-un exemplar printat 
 • cererea de susţinere în faţa Consiliului Şcolii Doctorale, redactată de doctorand, avizată de conducătorul de doctorat - declarația de autenticitate a tezei 
 • referatul conducătorului de doctorat 
Un exemplar al tezei de doctorat va fi înmânat conducătorului de doctorat, în vederea întocmirii referatului
După depunere, va avea loc prezentarea tezei în faţa Consiliului Şcolii Doctorale. 
 

SUSŢINEREA TEZEI 

În cazul avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale, doctorandul are la dispoziţie maximum 120 de zile de la data prezentării preliminare pentru a-şi revizui lucrarea şi a redacta versiunea definitivă a tezei.

Doctorandul va depune teza în forma finală, la secretariatul şcolii doctorale, până cel mai târziu la data de 30 iunie, consecutiv finalizării celor trei ani de studii, în baza unei Cereri de depunere a tezei, astfel:
 1. Șase exemplare legate ale formei finale a tezei
 2. Rezumatul tezei în forma finală, în format electronic – pe 1 CD (în cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română). 
 3. Teza în forma finala, în format electronic (read only) – pe 1 CD 
 4. Lista celor 4 referate prezentate în cadrul programului de cercetare ştiinţifică – 2 exemplare; 
 5. Memoriul de activitate – 2 exemplare; 
 6. Lista lucrărilor ştiinţifice ale doctorandului, publicate si comunicate, cu precizarea coautorului, dacă este cazul, a numărului de pagini, a locului unde au fost publicate sau comunicate, precum si a datei la care au fost publicate sau comunicate – 2 exemplare; 
 7. Copia legalizată a certificatului de naştere – 2 exemplare; 
 8. Copia legalizată a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui) – 2 exemplare; 
 9. Copia legalizată a diplomei de bacalaureat – 2 exemplare; 
 10. Copii legalizate ale diplomei de licenţă si foii matricole – 2 exemplare; 
 11. Copii legalizate ale diplomei de master si foii matricole. 
 12. Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinătate vor prezenta traducerea în limba română a actului respectiv împreună cu echivalarea acestuia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Cercetării, ambele legalizate la notariat – 2 exemplare.

Comments