Lista titlurilor tezelor de doctorat ale doctoranzilor Scolii doctorale de Stiinta Politica (2012-2013, anii de studiu I, II, III).