FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Licenta‎ > ‎

Licență în studii de securitate

Licenţa Studii de Securitate îşi propune să îi pregătească pe studenţi pentru:
  • Dobândirea structurată a cunoştinţelor necesare expertizei în analiza priorităţilor politice naţionale, comunitare şi globale din domeniul studiilor de securitate şi corelarea acestora cu politicile europene corespunzătoare;
  • Formarea expertizei ştiinţifice privind conceptele şi principiile promovate în elaborarea politicilor europene din domeniul studiilor de securitate;
  • Formarea competenţelor profesionale care să le permită absolvenţilor să se orienteze către piaţa muncii specifică domeniului, către programele de master din domeniul studiilor de securitate, ori din alte domenii conexe;
  • Formarea intelectuală în spiritul convergenţei dintre segmentele civil şi militar prin care gândirea critică se îmbină cu rigoarea acţiunii.
PROGRAMA LICENŢEI STUDII DE SECURITATE

Planul de studii al licenţei Studii de Securitate este integrat în primele trei semestre cu licenţa de ştiinte politice, iar în următoarele trei semestre acoperă dimensiuni didactice, academice şi de formare compatibile cu structura programelor de învăţământ similare din UE.

NOUTATEA ŞI SPECIFICITATEA PROGRAMULUI

În spaţiul universitar românesc această linie de licenţă introduce următoarele elemente de noutate:
  • Transdisciplinaritate şi dinamism;
  • O orientare profesională (stagii de practică în instituţii partenere).
  • O modularizare multilingvă a programei de studiu conformă cu specializările deja existente (cu predare în limba franceză şi engleză). Suplimentul la diploma de licenta eliberat de Universitatea din Bucuresti precum si un certificat de competente lingvistice eliberat de FSPUB vor atesta faptul ca absolventii au urmat cursuri in limbi straine in cadrul programului de Studii de Securitate.
  • Orientare către mediul competitiv internaţional prin mobilitatea studenţilor în peste 50 de universităţi europene partenere.

INSERŢIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR
După absolvire, studenţii vor putea lucra în numeroase tipuri de instituţii. Cu o mare parte din acestea există deja parteneriate formale sau informale, inclusiv pentru desfăşurarea stagiilor de practică.
Ministere, agenţii naţionale şi ambasade
Exemple: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Minisiterul Mediului, Ministerul Apararii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Poliţia Română, etc.
Arhive, institute de cercetare şi analiză
Exemple: Arhivele Statului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), etc.
Asociaţii şi fundaţii româneşti
Exemple: Peace Action Training and Research Institute (PATRIR), Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), etc.
Organizaţii internaţionale guvernamentale
Exemple: Agenţii din sistemul ONU, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD/ UNDP), Fondul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF); Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); instituţii ale Uniunii Europene, etc.
Organizaţii internaţionale nonguvernamentale
Exemple: Amnesty International, Transparency International, AidWatch, Greenpeace, WorldVision, etc.
Companii naţionale şi multinaţionale
Exemple: Institute de analiză de date electorale, departamente de analiză de risc, etc.