FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Master‎ > ‎

Politicile egalității de șanse în context românesc și european

Program acreditat de Agenția română de asigurare a calității în învățământul superior (ARACIS) (adresa Consiliului ARACIS nr. 4788 din 5.05.2011)

PREZENTAREA PROGRAMULUI

Egalitatea de şanse, o valoare politică fundamentală a Uniunii Europene, este implementată în toate statele membre prin variate directive, foi de parcurs sau strategii prioritare, fiind un vector esenţial al proiectării, elaborării şi implementării politicilor publice. Cu toate acestea, în toate domeniile prioritare – combaterea discriminării, egalitatea pe piaţa muncii, reprezentarea politică a femeilor, combaterea sărăciei – statisticile arată menţinerea unor decalaje şi inegalităţi uneori încă importante. Una din cauzele acestei situaţii este lipsa unui personal bine format. Masterul Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european îşi propune să răspundă acestei cerinţe prin pregătirea unor specialişti care să stăpânească instrumentele intelectuale necesare înţelegerii unei problematici sociale şi politice complexe şi care să poată participa activ şi critic la analiza, elaborarea, implementarea sau evaluarea unor politici publice adecvate şi eficiente
În special în contextul românesc, prin calitatea cursurilor şi prin multiplicarea parteneriatelor cu actorii publici sau privaţi care acţionează în acest domeniu, programul nostru îşi propune şi un obiectiv mai îndrăzneţ: să contribuie la formarea de noi competenţe profesionale care să impulsioneze politicile egalităţii de şanse, atât la nivelul instituţiilor publice abilitate, cât şi în domeniul privat, încercând astfel o lărgire a impactului acestor politici şi în sectoare încă prea puţin influenţate de acest principiu care asigură respectarea drepturilor fundamentale.

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european este un master cu orientare profesională. Cursurile de pe semestrul al doilea din anul I sunt ținute în limba franceză, limbile de comunicare și de evaluare fiind franceza și engleza. Ultimul semestru din anul al doilea este consacrat unui stagiu profesional de minimum 2 luni, care poate fi efectuat într-una din instituțiile partenere (naționale sau internaționale).

NOUTATEA PROGRAMULUI

 1. Afilierea la masterul european EGALES. Facultatea de Ştiinţe Politice este partener în programul de master european Etudes Genre pour des Actions Liées à l'Egalité dans la Société (EGALES)(http://sites.univ-lyon2.fr/egales/), finanţat prin Erasmus Lifelong Learning Programme (ERASMUS Multilateral projects, Curriculum Development Projects - DG EAC/31/08). EGALES reuneşte opt universităţi din Anglia, Elveţia, Franţa, Finlanda, România, Republica Cehă și Spania: Université Lumière Lyon, Åbo Akademi Universit, Universitatea Autonomă din Barcelona, Universitatea Bucureşti, Universitatea din Boemia de Sud, Universitatea Toulouse II - Le Mirail, Universitatea din York şi Universitatea din Lausanne. În cadrul acestui program vor fi selectaţi, în fiecare an, 5-10 candidaţi dintre studenţii masterului Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european (criteriile fiind excelenţa ştiinţifică şi competenţele lingvistice) care vor urma şi parcursul oferit de masterul european EGALES vor obţine dublă diplomă. Mobilităţile studenţilor sunt asigurate fie prin programul Erasmus, fie prin burse de studii oferite de Ambasada Franţei prin programul „Soutien à la mobilité pour les formations conjointes franco-roumaines”.
 2. Un domeniu care nu beneficiază încă de un program de specializare: politicile egalităţii de şanse. Masterul masterul abordează aceste politici din perspective dinamică şi transversale: egalitatea democratică şi discriminarea etnică; egalitatea şi excluziunea socială; egalitatea dintre femei şi bărbaţi.
 3. O orientare profesională concretizată prin: a). prezenţa multor aplicaţii practice în cursurile programului de master; b). parteneriatele cu numeroşi actori care acţionează în aceste domenii; c). două cursuri pivot continuate cu stagii de practică încadrate a câte 84 de ore, respectiv 12 ECTS fiecare (aceste stagii pot fi efectuate în instituţii româneşti sau europene, din domeniul public sau privat, care acţionează în domeniul egalităţii de şanse).
 4. Un modul în limba franceză (semestrul al doilea din primul an). Pentru acest modul se oferă şi un modul transversal de limbă franceză prin colaborarea cu Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Universităţii din Bucureşti. Semestrul-modul în limba franceză va beneficia de un certificat de diplomă suplimentar, oferit de Universitatea din Bucureşti.
 5. Posibilitatea de a participa la modulul intensiv european de 10 zile organizat de consortiul masterului european E.G.A.L.E.S. (pentru detalii:http://sites.univ-lyon2.fr/egales/)

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

 1. Expertiză în analiza priorităţilor politice naţionale din domeniul egalităţii de şanse şi corelarea acestora cu politicile europene corespunzătoare;
 2. Expertiză ştiinţifică privind conceptele şi principiile promovate în elaborarea politicilor europene din domeniul egalităţii de şanse;
 3. Expertiză ştiinţifică pentru efectuarea de cercetări aplicate, cerute de diverse instituţii publice sau private;
 4. Formarea unor competenţe profesionale care să le permită absolvenţilor să candideze la posturile scoase la concurs de instituţiile europene specializate în acest domeniu şi să colaboreze cu instituţiile europene private din domeniul egalităţii de şanse;
 5. Formarea intelectuală necesară continuării unor cercetări ştiinţifice din domeniul teoriilor privind egalitatea de şanse; pregătirea, pentru cei interesaţi, pentru un parcurs doctoral;
 6. Dobândirea unor competenţe profesionale în managementul de proiecte în domeniul egalităţii de şanse

INSERTIA STUDENTILOR DUPA ABSOLVIRE

Absolvenţii masterului Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european vor putea lucra în următoarele instituţii:
 1. Instituţiile publice din România însărcinate cu analiza, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse (Ministerul muncii, familiei si protecţiei sociale, Comisiile parlamentare pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, Consiliul Naţional pentru combaterea discriminării, Agenţia naţională pentru romi, Agenţia Naţională pentru Ocuparea forţei de Muncă Primăriile, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, etc.)
 2. Instituţiile publice europene însărcinate cu analiza, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse (Comisia europeană, Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din Parlamentul european, Consiliul UE pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi consum, Reţeaua europeană pentru promovarea femeilor în funcţiile de conducere şi în politică, Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, Institutul european pentru egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, etc.)
 3. Organizaţii naţionale neguvernamentale care dezvoltă activităţi privind promovarea egalităţii de şanse (Centrul parteneriat pentru egalitate, Fundaţia Şanse egale pentru femei, Centrul de mediere şi securitate comunitară, Asociaţia „Komunitas”, Asociaţia ACCEPT, Amnesty International, Asociaţia Şanse Egale pentru Femei şi Copii, Asociatia Şanse Egale, Centrul pentru Dezvoltare Democratică, asociaţia Kolfasa, Asociaţia pentru Libertatea şi Egalitatea de gen (ALEG), Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Salvaţi Copiii, CENTRAS, etc.)
 4. Organizaţii internaţionale neguvernamentale care dezvoltă activităţi privind promovarea egalităţii de şanse (European Women’s Lobby, International Gender Policy Network, Centrul de Informare ONU, Centrul Euroregional pentru Initiative Publice, European Solidarity Toward Equal Participation of People (EUROSTEP), European Anti-Poverty Network, International Volunteer Organisation for Women, Education and Development (VIDES), European Roma Information Office (ERIO), etc).

NOUTATI

In lunile  octombrie - decembrie 2012 au fost organizate, in cadrul cursurilor cu invitati din planul de studii din anul II, o serie de dezbateri cu experti in politicile egalitatiide din csanse din institutiile publice si societatea civila. Centrul pentru Politicile Egalitatii de sanse (CPES) s-a asociat organizarii acestor dezbateri. Lista dezbaterilor se afla aici.

NOU

Le master Les Politiques de l’égalité des chances en Roumanie et Union Européenne (affilié au master européen E.G.A.L.E.S.) et le Centre pour les politiques de l’égalité, Faculté de Sciences Politiques, avec le soutien de l’Institut français/Ambassade de France (par le programme Soutien à la mobilité pour les formations conjointes franco-roumaines) organisent plusieurs évènements dans la semaine du 22 au 25 avril 2013:

Mardi, le 23 avril 2013, 14.30 – 16.30, salle A, 8, rue Spiru Haret,  cours-conférence (dans le cadre du cours Ecole et démocratie, SPF): Dominations et résistances dans les débats actuels de la sociologie française,  donné par Laurence Tain, maître de conférences – HC, Université Lumière Lyon 2.

Jeudi, le 25 avril, 17.30 -19.30, salle A, 8, rue Spiru Haret,  Cours-conférence (dans le cadre du cours Les politiques familiales et le principe de l’égalité des chances, MPES),  Toutes égales ? Les revers des orientations politiques françaises dans le domaine de la famille, 

donné par Julie Jarty, maîtresse de conférences en sociologie, Université de Toulouse Le-Mirail (France)


Table ronde: Autour des questions d’égalité dans les sociétés européennes

Mercredi, le 24 avril 2013, 11.30 – 13.30, Salle 1989, Faculté de Sciences Politiques, 8, rue Spiru Haret

Mot d’ouverture: madame Annie MARI, 1er Conseiller, Ambassade de France à Bucarest

Participantes : Laurence Tain (maître de conférences – HC, Université Lumière Lyon 2), Julie Jarty (maître de conférences en sociologie, Université de Toulouse Le-Mirail), Ionela Baluță (maître de conférences, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest), Claudia Udrescu (lector, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest), Anca Dohotariu (lector, Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest).