FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Master‎ > ‎

Relaţii Internaţionale


Programul de master Relaţii Internaţionale este una din cele mai prestigioase şi solicitate specializări oferite de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti.

Programul a fost primul master organizat de facultate, odată cu apariţia acestei forme de învăţământ.

Treptat, masterul Relaţii Internaţionale a fost integrat în structura studiilor de tip Bologna oferite în prezent, fiind conceput pe o durată de 2 ani

Masterul este deschis tuturor absolvenţilor primului ciclu de licenţă, indiferent de profilul facultăţii urmate

Atractivitatea programului de master Relaţii Internaţionale este dată nu numai de calitatea profesorilor, prestigiul şi seriozitatea instituţiei dar şi de diversitatea obiectelor studiate.

Studenţii acestui master au posibilitatea de a cunoaşte sau aprofunda toate disciplinele conexe acestei specializări, precum teoria relaţiilor internaţionale, geopolitică, studii de dezvoltare, analiza politicii externe a statelor, organizaţii internaţionale, drept internaţional public, etc.

Programa acestui master este identică cu cea a unor instituţii de prestigiu din Europa sau SUA.

Masterul Relaţii Internaţionale este complet integrat în mediul academic internaţional, iar studenţii înrolaţi la acest program beneficiază de mobilităţi universitare ERASMUS şi CEEPUS, acordate pe bază de competiţie.

Admiterea

Toate informaţiile privind calendarul exact al admiterii, numărul de locuri, organizarea examenului, vor fi afişate pe site-ul facultăţii: www.fspub.unibuc.ro

 

CONTACT

Facultatea de Ştiinţe Politice

Universitatea din Bucureşti

Str. Sf. Ştefan nr. 24

 

Tel. +4021 313 90 07/310 08 94

Fax. +4021 312 53 78

 

admiteremaster@fspub.unibuc.ro


Coordonatori de program

Prof.univ. Dr. Radu CARP
radu.carp@fspub.unibuc.ro

Conf.univ. Dr. Florin DIACONU
florin.diaconu@fspub.unibuc.ro

Lect.univ. Dr. Luciana Alexandra GHICA
luciana.ghica@fspub.unibuc.ro


ProRISE
Since 2009, the ProRISE program offers opportunities for critical reflection and complementary training within the field of International Relations and European Studies in order to facilitate the job market access for the students of the Political Science Faculty (FSP). The program targets MA and PhD students but encourages the participation of the entire FSP community and is open to students and teaching staff from all faculties of the University of Bucharest [More details].