FSPUB‎ > ‎Programe de studii‎ > ‎Master‎ > ‎

Studii europene

Program de master în limba română (doi ani)

 

STUDII EUROPENE

 

Obiective

În condițiile în care, la 5 ani după aderarea României la Uniunea Europeană, țara noastră continuă să ducă lipsă de specialiști în domeniul politicii și dreptului Uniunii Europene; în condițiile în care rata de absorbție a fondurilor europene a fost, în anul 2011, de sub 10%; în condițiile în care din ce în ce mai multe domenii de politici publice intră în competența autorităților Uniunii, Facultatea de Științe Politice vine în întâmpinarea cerințelor pieței de muncă prin oferta de cursuri masterale în specializarea Studii Europene.Cui se adresează Masterul de Studii Europene? 

  • absolvenților de studii de licență în domeniile științe politice, drept, studii economice, relații internaționale, sociologie, administrație publică etc. care intenționează să-și construiască o carieră în instituțiile europene sau să se specializeze în problematica europeană.
  • funcționarilor din instituțiile publice care doresc să se perfecționeze prin cunoașterea aprofundată a mecanismelor de funcționare a Uniunii Europene și a legislației specifice, în scopul consolidării capacității instituționale și a armonizării administrative a României cu celelalte țări europene.
  • angajaților sau managerilor din sectorul privat care vor să promoveze activitățile firmelor lor la nivel european sau să acceseze fonduri europene.

    Competențe specifice dobândite pe parcursul programului

La terminarea studiilor, absolvenții Masterului de Studii Europene vor avea cunoștințe aprofundate în următoarele arii tematice:

  • politici publice europene (Politica concurenței, Uniunea Economică și Monetară, Politica argicolă comună, Politica externă și de securitate comună, Justiția și afacerile interne);
  • sistemul instituțional ale UE (regimul politic, funcționarea instituțiilor, procesul de luare a deciziilor);
  • dreptul european;
  • aplicarea legislației europene la nivel național;
  • instrumente de finanțare europene.

Absolvenții vor stăpâni problematica legată de funcționarea Uniunii Europene, ceea ce le va crea din start mai multe șanse de a trece probele concursului pentru ocuparea posturilor de funcționari în instituțiile europene. De asemenea, competențele dobândite pe parcursul programului de Master le va facilita accesul la posturile din administrația publică românească, deoarece mai există foarte puține domenii în care o specializare europeană nu este necesară. Absolvenții vor dobândi expertiză în accesarea fondurilor europene și vor fi pregătiți pentru consiliere și lobby european.

Structura

Cursurile de Master au o durată de 2 ani. Materiile studiate în primul an acoperă o pregătire de bază ce include istoria construcției europene, dreptul Uniunii Europene, drept administrativ european, în timp ce anul al doilea este dedicat aprofundării cunoștințelor în domenii legate de politci ale Uniunii Europene, cadrul de finanțare al proiectelor europene, etc.

Coordonatori program: conf.univ.dr. Bogdana Petrică, lect. dr. Ruxandra Ivan (ruxandra.ivan@fspub.unibuc.ro), 

Pentru informații suplimentare legate de admitere vă rugăm să vizitați cât mai des site-ul facultății.