FSPUB‎ > ‎Secretariat‎ > ‎ANUNTURI‎ > ‎

Burse de ajutor social

postat 22 oct. 2011, 05:33 de Luciana-Alexandra Ghica

În atenţia studenţilor care solicită acordarea unei burse de ajutor social

 

 

REGULAMENT

Regulamentul Universităţii din Bucureşti privind modalitatea de acordare a burselor pentru anul universitar 2011-2012 poate fi consultat aici.

 

Ca urmare a modificărilor apărute în regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de licenţă şi masterat, înscrişi la Universitatea din Bucureşti, pentru anul universitar 2011-2012, vă aducem la cunoştinţă modificarea FORMULARELOR necesare declarării veniturilor.

Astfel, studenţii care au depus deja dosarele de solicitare a burselor sunt rugaţi să le completeze cu noile adeverinţe, mai precis cu anexele 1 şi 2 din Regulamentul UB.

Actele doveditoare ale situaţiei financiare trebuie depuse în original, urmând a fi restituite la cererea studentului.

Completarea dosarelor conform noului regulament se va face prin intermediul repezentantilor de grupe care vor primi documentele şi le vor înmâna Comisiei de acordare a burselor.

Orice întrebare referitoare la întocmirea dosarului de bursă socială/ajutor ocazional se trimite pe adresa cazare@fspub.unibuc.ro.

 

Următoarele precizări completează regulamentul Universităţii din Bucureşti privind acordarea burselor de ajutor social.

 

Astfel, acte doveditoare pentru situaţia specială în cazul studenţilor care solicită burse sociale sunt următoarele:

 

-       cerere tip - anexa 1 (UB),  anexa 2 (UB) şi anexa 3 (FSPUB)

-       copie BI/CI

-       adeverinţă prin care se atestă provenienţa din centrul de plasament

-       copie legalizată a certificatului de deces, în cazul studenţilor orfani de un părinte/ambii părinţi

-    declaraţie notarială pe proprie raspundere penru cei care nu înregistreaza venit pe lunile iulie, august, septembrie 2011

-       adeverinţă de venit (in original) pe lunile iulie, august, septembrie 2011

-       cupoane de pensie/somaj (în original ) pentru lunile iulie, august, septembrie 2011

-       adeverinţă de elev/ student/pentru fraţi/surori

-       adeverinţă privind venitul/lipsa venitului agricol de la primarie

-       adeverinţe ANAF pentru toţi membrii familiei, inclusiv studenta/studentul care solicită bursa socială

 

ELIGIBILITATE

Sunt eligibili pentru obţinerea unei burse sociale sau a unei burse de ajutor ocazional studenţii care:

 

-  sunt integralişti

- povin din familii al căror venit net pe membru de familie nu depăşeşte 510 RON (venitul brut/membru de familie trebuie să fie inferior sumei de 670 RON)

 

CALENDARUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR

ÎN VEDEREA OBŢINERII BURSELOR SOCIALE

 

25 octombrie 2011: Afişarea listei cu studenţii care au depus dosare sociale, cu precizările necesare pentru dosarele incomplete

26-30 octombrie 2011: Completarea dosarelor cu actele necesare

31 octombrie 2011: Reprezentanţii de grupe predau Comisiei de acordare a burselor actele primite în vederea completarii dosarelor

3 noiembrie 2011 : Afişarea listei cu studenţii eligibili pentru obţinerea unei burse de ajutor social/ajutor ocazional