FSPUB‎ > ‎Secretariat‎ > ‎ANUNTURI‎ > ‎

Competiţie burse de performanţă ştiinţifică 2011-2012

postat 22 oct. 2011, 02:22 de Luciana-Alexandra Ghica
Facultatea de Ştiinţe Politice (FSPUB) anunţă deschiderea competiţiei pentru acordarea de burse de performanţă ştiinţifică din fondurile Universităţii din Bucureşti.

Cuantumul bursei este de 500 de lei pe lună şi se acordă pe perioada a 12 luni.

FSPUB are alocate două astfel de burse.

Condiţii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie clasat printre primii 5 % pe facultate la finele anului academic anterior;
  • Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor înscrişi la programele de licenţă (începând cu anul II) sau de master, numai o singură dată pe parcursul studiilor;
Dosarul de concurs va conţine:
  • descrierea temei de cercetare;
  • recomandarea cadrului didactic indrumator al temei de cercetare;
  • CV-ul candidatului;
  • adeverinta referitoare la situatia scolara pe anul anterior (sau specificarea pe dosarul de concurs a mediei de absolvire a ultimului an de studiu).
 
Calendar
  • Dosarele se depun la decanatul FSPUB în intervalul 16 - 27 octombrie.
  • În data de 27 octombrie va avea loc susţinerea proiectelor de cercetare în faţa unei comisii ştiinţifice.
  • Rezultatele concursului vor fi anunţate după data validării concursului de către Consiliul ştiinţific al UB în perioada 28-31 octombrie 2011.