FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎

Performanta si sprijin; CAZARE

Comunitatea academică a FSPUB se ghidează după două principii:
  • Recunoașterea și încurajarea performaței universitare a studenților; 
  • Solidaritatea față de studenții cu situații materiale dificile.

Performanță

Reclasificarea anuală a studenților

Anual, locurile subvenționate sunt redistribuite între studenții FSPUB ai ciclului de licență și master în funcție de performanțele școlare ale acestora.
Reclasificarea studenților respectă prevederile Regulamentului validat de Consiliul FSPUB

Burse de merit

Bursele de merit sunt menite să-i răsplătească pe studenţii/studentele cu performanţe academice curriculare deosebite. Bursele sunt atribuite la începutul anului universitar, în lunile octombrie-noiembrie.

Clasamentul studenților este stabilit potrivit algoritmului valabil în cazul reclasificării anuale. Ca excepție, studenții înmatriculați în anul I, la ciclul de Licență și Master, sunt ordonați potrivit rezultatelor obținute la concursul de admitere.

Ca student, nu puteți cumula mai multe tipuri de burse din programele Ministerului Educației (burse de merit, burse sociale). Prin urmare, pentru a putea beneficia de bursa de merit, în termen de 3 ZILE de publicarea clasamentului, studenţii selectaţi trebuie să completeze şi să depună la Secretariat DECLARAȚIA PE ONOARE potrivit căreia nu mai beneficiază de bursă din partea unei alte instituţii publice de învăţământ superior.Solidaritate

Am o situaţie socială dificilă, primesc sprijin?

Studenții cu rezultate academice bune, dar care întâmpină dificultăți materiale sau care au o situație familială specială se pot înscrie în programele de sprijin material și academic (burse, cazare, locuri subvenționate).

Pentru a putea beneficia de aceste programe, trebuie să vă pregătiți anual DOSARUL cu documentele justificative solicitate de Universitatea din București.

Situațiile speciale sunt evaluate de o comisie validată de Consiliul FSPUB la începutul fiecărui an academic.

Locuri subventionate

Anual, Facultatea poate rezerva maxim 15% din locurile subventionate supuse reclasificarii pentru studentii cu performante universitare bune, dar cu o situatie sociala sau familiala speciala.

Pentru a putea beneficia de acest program de sprijin, sunteti invitati sa consultați Procedura de reclasificare anuală a studenților.


Burse sociale


Bursele de ajutor social se acordă pe durata anului şcolar (9 luni) numai studenților care și-au îndeplinit toate obligațiile universitare (care nu au restanţe, credite pendinte sau examene de diferenţă) și care nu beneficiază de un alt tip de bursă din programele de sprijin ale Ministerului Educației.

Bursa de ajutor social pentru studenţii bolnavi cronici sau orfani de ambii părinţi/provenind de la casele de plasament familial se acordă pe durata anului calendaristic (12 luni).

Regulamentul Universităţii din Bucureşti permite însă şi acordarea unor burse de ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte, de maternitate, în caz de deces) ce pot fi solicitate si aprobate de două ori în decursul unui an universitar, în funcţie de situaţia materială familială a studentului, în cuantumul unei burse de ajutor social şi în limita fondurilor disponibile.

Pot depune cereri pentru bursele de ajutor social ocazional şi studenţii care nu sunt integralişti sau care mai beneficiază de un alt tip de bursă din partea FSP.

Cazare în căminele Universităţii din Bucureşti 2013-2014

FSPUB dispune anual de un numar de locuri de cazare in caminele Universitatii din Bucuresti proportional cu numarul de studenti inmatriculati. FSPUB beneficiază de locuri în căminele studențești ale UB: Grozăvești, Kogalniceanu, Leu, Panduri, Fundeni, Pallady, Stoian Militaru, Poligrafie, Măgurele. În anul academic 2012-2013, FSPUB a avut un număr de 173 locuri de cazare.

Mai multe informații despre cămine găsiți aici: http://ciocp.ro/model/campus2009.pdf.

Numărul de locuri de cazare este mult mai mic decât numărul de solicitări, de aceea vă recomandăm programul de cazare alternativă, oferit de Departamentul de Servicii pentru Studenți din Universitatea București. Pentru info: http://ciocp.ro

Repartitia anuala a locurilor de cazare are loc la finele lunii septembrie, potrivit Regulamentului validat de Consiliul FSPUB și metodologiei primite de la UB.

Departamentul Servicii pentru studenți al Universității din București: informații despre programele sociale ale Universității și despre cazare alternativă.

Cererea de cazare poate fi descarcata aici.

Calendar cazare.