Dosarul social

Documentele justificative ce probează o situație socială gravă:

1. VENIT LUNAR NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE INFERIOR SALARIULUI DE BAZĂ MINIM:

Obligatoriu Declarația de venituri 
Obligatoriu  Pentru fiecare membru al familiei, inclusiv studentul, adeverință eliberată de ANAF care să precizeze eventualele venituri suplimentare 
Dacă este cazul  Adeverință care să specifice salariul net pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului (purtând ștampila unității și număr de înregistrare)  
  Taloane de pensie pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului
  Adeverință de elev/student pentru frații sau surorile aflate în întreținerea părinților 
  Copii legalizate ale certificatelor de naștere ale fraților sau surorilor de vârstă preșcolară
  Adeverințe de ajutor de șomaj pentru cele trei luni care preced depunerea dosarului 
  Declarație pe onoare a fiecărui membru al familiei, inclusiv studentul, care să ateste că persoanele în cauză nu au obținut venituri sau nu au fost încadrate în perioada celor trei luni care preced depunerea dosarului  
  Copie legalizată a hotărârii de divorț a părinților 
  Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui  
  Copie legalizată a certificatului de căsătorie a studentului aflat în întreținerea soțului

2. ORFANI/STUDENȚI PROVENIȚI DIN PLASAMENT FAMILIAL 

 Obligatoriu Declarația de venituri 
  Copii legalizate ale certificatelor de deces ale părinților 
  Adeverință de la instituția de plasament 


3. BOLNAVI CRONIC

 Obligatoriu  Certificat medical vizat de Cabinetul medical UB