Reclasificarea anuala a studentilor


Când?

La începutul anilor II și III ai ciclului de Licență, respectiv la începutul celui de-al II-lea an de Master*, studenții FSPUB sunt supuși procedurii de RECLASIFICARE.

* Sunt supuși reclasificării studenții masteranzi înmatriculați în baza legii 288/2004.

Cine?

Beneficiază de procedura de reclasificare studenții înmatriculați la FSPUB ca primă facultate urmată. Nu sunt așadar luați în calcul, studenţii care au urmat sau urmează în paralel programele altor facultăţi în regim subvenţionat.

Câte locuri?

Numărul de locuri luat în calcul la reclasificare pentru fiecare promoție este cel stabilit în momentul concursului de admitere pentru promoția în cauză (cifra de școlarizare).

Cum mă clasific?

Clasificarea studenților se face în funcție de performanțele academice obținute de-a lungul anului sau anilor deja parcurși, cuantificate prin însumarea produsului rezultat din numărul de credite şi nota de promovare obţinută la fiecare disciplină creditată din planul de învăţământ.

Știind că un an de studii totalizează 60 ECTS și că nota minimă de promovare este 5, punctajul minim pentru un an de studii este 300, iar cel maxim 600.

În cadrul fiecărei secții și al fiecărui an de studii, studenții sunt ordonați în ordine descrescătoare, în funcție de punctajul acumulat.

Am o situație socială dificilă, primesc sprijin?

Facultatea poate rezerva un număr de maxim 15% din locurile subvenționate pentru studenții aflați într-o situație socială dificilă.

Dacă vă aflați într-o asemenea situație, sunteți invitat(ă) să depuneți la Secretariat, în intervalul 3-10 octombrie, CEREREA TIP, însoțită de DOSARUL care cuprinde documentele ce justifică situația specială.

NOTA: Studenții care au depus deja dosare sociale în vederea obținerii unui loc în cămin, sunt invitați să depună numai cererea prin care își menționează statutul de student aflat în situație socială gravă.

Cum beneficiez de locul subvenționat?

Lista studenților care s-au clasat pe locuri subvenționate este publicată de Secretariat la data de 17 octombrie.

Dacă vă regăsiți pe această listă, este imperativ să depuneți la Secretariat, până la data de 23 octombrie, DECLARAȚIA potrivit căreia nu ați beneficiat și nu beneficiați de un loc subvenționat la o altă facultate, însoțită de Diploma de studii (Diploma de bacalaureat pentru ciclul de Licență, Diploma de Bacalaureat și de Licență, pentru ciclul de Master) în ORIGINAL.

În cazul în care nu depuneți aceste documente, Secretariatul vă va retrage de pe lista studenților subvenționați.

Calendarul reclasificării

Depunerea dosarelor sociale:
3-10 octombrie
Publicarea clasamentului anual:
17 octombrie
Depunerea declarațiilor și a actelor de studii în original:
22-23 octombrie
Publicarea listei finale:
24 octombrie