Biblioteca FSPUB

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice s-a constituit ca spaţiu al cunoaşterii in anul 2001, atunci când colecţiile sale au fost puse în slujba procesului de învăţare şi cercetare universitară, integrându-se în sistemul de biblioteci filialele ale BCU„Carol I” din Bucureşti.

Alcătuit printr-o riguroasă politică de achiziţii orientată pe curricula, dar şi prin donaţii sistematice din partea cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, patrimoniul bibliotecii se distinge prin importante colecţii de carte: La Memoire du Siecle, Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology, Cambridge Texts in the History of Political Thought, Collection Politique europeenne, Collection des universites de France, Que-sais-je, Opus, Colecţia Biblioteca de Politică, Acces la istorie, dar şi de periodice: Collection Droit Public, Studies in Comparative Politics, Biblioteca I.N.S.T, Suny Series In National Identities, Tendences actuelles, Studies on Science and Culture.

Biblioteca de Ştiinţe Politice pune la dispoziţia utilizatorilor o sală de lectură de treizeci de locuri, dotată cu trei staţii de lucru conectate la Internet wireless, care permit efectuarea căutărilor în modulul Interogare al softului integrat Alice, accesarea bazelor de date ştiinţifice de pe portalul www.bcub.ro. Procesul de cercetare este sprijinit şi de o valoroasă colecţie de lucrări de referinţe: Enciclopedia Britanica, Enciclopedia Universalis, Dicţionaire de Philosophie Politique, Dictionaire Historique de la vie politique française de XXe siècle, American History, Encyclopedia of the World's Minorities, cât şi detitluri de publicaţii periodice străine: American Political Science Review, Perspectives on Politics, Dissent, Electoral Studies, Les Temps Modernes, dar şi de reviste de specialitate româneşti : Sfera Politicii, Studia Politica. Dispunerea publicaţiilor la raft a urmărit facilitarea accesului la principalele subdomenii ale ştiinţei politice: Istorie românească şi universală, Ştiinţe sociale, Drept, Economie, Relaţii internaţionale.

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice îşi orientează activitatea pe sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin furnizarea materialelor de studiu în format print şi digital, pe alfabetizarea informaţională a studenţilor din primul an şi asistarea lor în stagiile de practică info-documentară, pe furnizarea bibliografiilor la cerere şi a referinţelor online.

Valoarea academică a colecţiilor stă în literatura de specialitate în limbile franceză şi engleză (care sprijină procesul didactic desfăşurat de secţiile cu predare în limbi străine) provenită din donaţii din partea instituţiilor cu care biblioteca are strânse relaţii de colaborare: Agence Universitaire de la Francophonie, British Council, Institutul Francez, Institutul European, Institutul Diplomatic, Institutul de Cercetări Politice, Ministerul de Externe, dar şi din partea cadrelor didactice preocupate de creşterea patrimoniului informaţional al bibliotecii: Cristian Preda, Stelian Tănase, Daniel Barbu, Radu Carp, Alexandra Ionescu, Octavian Roske, Băluţă Ionela, Laurenţiu Vlad, Florin Ţurcanu, Alexandra Ghica, Damiana Oţoiu Silvia Marton.

Din luna mai a anului 2008, Biblioteca de Ştiinţe Politice găzduieşte Fondul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca, o parte a bibliotecii de la Paris a marilor personalităţii culturale româneşti. Acesta cuprinde lucrări în limba franceză ale unor scriitori precum: Raymond Aron, Raymond Boudon, Alexandre Zinoviev, Alain Besançon, Vačlav Havel, Richard Nixon, Hélène Carrere D’Encause, Alexandre Soljenitsyne. O parte din lucrări poartă dedicaţia autorilor către Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca.

În cele peste 1500 de volume din Fondul Lovinescu-Ierunca întâlnim colecţii complete ale marilor edituri franceze: Flammarion, Robert-Lafont, Albin Michel, Dalloz, Éd. de la Découverte, Edition du Seuil, Editions de Fallois, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Prin valoarea info-documentară şi pedagogică a publicaţiilor sale Biblioteca de Ştiinţe Politice este una din bibliotecile de literatură politică şi în special de literatură anticomunistă unice în Europa, aflată în slujba cercetării universitare.

Alte Biblioteci

Edituri

Editura Institutul European din Iasi

Resurse web