FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Finalizare studii‎ > ‎

Licenta

Examenul de licență cuprinde două probe: un examen scris şi susţinerea lucrării de licenţă. 

Ariile tematice din care vor fi redactate subiectele pentru examenul scris sunt aceleaşi ca şi la sesiunea iunie 2012 şi pot fi descărcate de pe pagina acestui anunţ (SPE / SPF / SPR).Depunerea lucrărilor de licență la secretariat (împreună cu formularul de înscriere la examenul de licență și declarația de autenticitate) / Submission of BA theses (with the BA thesis enrollement form and the authenticity declaration) / Soumission des mémoires de licence (avec le formulaire d'inscriprion à l'examen de licence et la déclaration d'authenticité).

Atenție! Dacă sunteți student din anii precedenți și doriți să suțineți examenul de licență în sesiunea iunie 2012 trebuie să depuneți la secretariat completat și semnat formularul de înscriere la licență pentru studenți din ani anteriori, împreună cu declarația de autenticitate și lucrarea de licență până cel târziu 14 iunie 2013ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE 2013

1. Inscrierea la examenul de licență se desfășoară în perioada 19 – 21iunie 2013, în timpul programului cu publicul de la secretariat.

- Proba I: Examen scris / Written examination / Examen écrit: Susținerea lucrării de licență / BA thesis defense / Défense des mémoires de licence (evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate): 25.06.2013

- PROBA II Susținerea lucrării de licență / BA thesis defense / Défense des mémoires de licence : 27.06.2013.

2. Actele necesare înscrierii la examenul de licență:

- Lucrarea de licență, însoțită de avizul profesorului îndrumător;
- Diploma de bacalaureat*, în copie legalizată;
- Certificatul de naștere, în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
- Două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică;
- Fișă de înscriere (formular tip);
- Fișă de lichidare (formular tip);
- Declarație privind originalitatea și autentitcitatea lucrării de licență (formular tip);
- Certificatul de competență lingvistică (cu excepția absolvenților programelor de studii în limbi străine)** , în copie xerox;
- DOSAR PLIC.


ATENȚIE!

ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL


* DIPLOMA DE BACALAUREAT se va ridica de la la secretariat, personal de către fiecare absolvent – în perioada 10 – 14 iunie 2013 (în programul secretariatului cu publicul)

** CERTIFICATUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ se va ridica de la la secretariat, personal de către fiecare absolvent – în perioada 10 – 14 iunie 2013 (în programul secretariatului cu publicul)

ĉ
FSP UB,
21 apr. 2013, 03:58
ċ
FSP UB,
21 apr. 2013, 03:58
ċ
FSP UB,
21 apr. 2013, 03:58
ċ
FSP UB,
21 apr. 2013, 03:58