FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Finalizare studii‎ > ‎

Master

Depunerea lucrărilor de diyertaţie la secretariat (împreună cu formularul de înscriere la examenul de master și declarația de autenticitate) / Submission of MA theses (with the MA thesis enrollement form and the authenticity declaration) / Soumission des mémoires de licence (avec le formulaire d'inscriprion à l'examen de master et la déclaration d'authenticité): 10-17.06.2013
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DIZERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 20131. Înscrierea la examenul de dizertație se desfășoară în perioada 10 – 17 iunie 2013, în programul cu publicul al secretariatului.

- Susținerea lucrării de master / MA thesis defense / Défense des mémoires de master : 19.06.2013


2. Actele necesare înscrierii la examenul de dizertație:

- Lucrarea de dizertație, însoțită de avizul profesorului îndrumător;
- Diploma de bacalaureat*, în copie legalizată;
- Diploma de licență*, în copie legalizată;
- Certificatul de naștere, în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în copie legalizată;
- Două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică;
- Fișă de înscriere (formular tip);
- Fișă de lichidare (formular tip);
- Declarație privind origininalitatea și autenticitatea lucrării de dizertație (formular tip);
- Dosar plic.

ATENȚIE!
ÎNSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL!


* DIPLOMA DE BACALAUREAT și DIPLOMA DE LICENȚĂ se vor ridica de la la secretariat, personal de către fiecare absolvent – în perioada 10 – 14 iunie 2013 (în programul secretariatului cu publicul)