FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎

Ghidul studentului


Ce sunt studiile universitare?

Studiile universitare sunt o experiență intelectuală și umană. A studia în Universitate înseamnă a te forma în sânul unei comunități a cărei rațiune de a fi este cunoașterea. 

Parcursul universitar nu reprezintă simpla achizionare a unei specializări, oricare ar fi aceasta, ci dobândirea unei autonomii intelectuale, adică a unei capacități de a înțelege și de a judeca cu propria minte, cel mai adesea împotriva adevărurilor gata făcute.

Odată dobândită, autonomia intelectuală vă permite să fiți stăpân(ă) pe cariera dumneavoastră și să faceți față cu succes celor mai variate cerințe profesionale.

În ultimă instanță, Universitatea vă învață cum să învățați, pentru a putea ulterior să învățați, să înțelegeți și să judecați singuri în orice context profesional v-ați afla.

Universitatea reprezintă în același timp o comunitate umană. Pentru numeroși studenți ai primului ciclu, Universitatea constituie prima experiență umană în calitate de adulți, de persoane depline, cu drepturi și responsabilități. Comunitatea universitară și în primul rând cea a FSPUB este locul validării demnității personale, manifestată prin civilitate și deferență. 

Ce fel de efort presupun studiile universitare în științe politice?

Studiile în științe politice reprezintă o investiție de timp și de energie. 
Pe lângă orele pe care le petreceți alături de profesori și de colegi în sala de curs, formația în științe politice vă cere să consacrați timp studiului individual și să acordați o atenție deosebită procedurilor specifice ale parcursului universitar. 

Ghidul studentului

Ghidul studentului vă ajută să evaluați complexitatea formației în științe politice și să măsurați efortul pe care aceasta vi-l cere în raport cu constrângerile pe care angajamentele dumneavoastră personale vi le impun.

Ghidul studentului vă ajută de asemenea să înțelegeți rigorile instituționale și academice ale statutului dumneavoastră de student și vă sprijină în organizarea cât mai eficientă a parcursului dumneavoastră universitar.