FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Ghidul studentului‎ > ‎Ghid academic‎ > ‎

Ghid de studiu


Ceea ce îi distinge pe deținătorii unei formații superioare este calitatea și rigoarea expresiei orale și scrise, capacitatea de a folosi un limbaj puternic conceptualizat și de a selecta informații pertinente și abilitatea de a construi argumente valide, înlănțuite în mod convingător.

Întreaga dumneavoastră formație în științe politice este menită să vă ofere aceste atribute speciale cu ajutorul cărora vă puteți pune în valoare propria minte și propria personalitate.

Calitatea limbii

Buna cunoaștere a limbii în care vă desfășurați studiile în științe politice este precondiția succesului dumneavoastră universitar. 
Calitatea expresiei dumneavoastră orale și scrise este primul aspect evaluat de profesorii FSPUB și uneori chiar de colegii dumneavoastră (în cazul prezentărilor orale sau al redactării proiectelor în echipă).  
De asemenea, formația în științe politice vă cere o cunoaștere, măcar pasivă (lectură), a limbilor majore ale câmpului disciplinar al științelor politice (limba engleză și limba franceză). Se întâmplă adesea ca bibliografiile de curs sau lecturile de seminar să conțină texte care nu sunt redactate în limba secției dumneavoastră. 
Prin urmare, instrumentul de lucru indispensabil oricărui student FSPUB este dicționarul. Găsiți mai jos câteva referințe și instrumente utile:

Limba română

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, DEX '98. Dicționarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, DOOM, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a doua revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic, București, 2007.

Instrumente on-line:  DEXonline (acces liber)

Limba franceză

Le Grand Robert de la langue française, 2ème édition, sous la direction d'Alain Rey, Le Robert, Paris, 2001.
Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Le Robert, Paris, 2009.

Instrumente on-line:  CNRTL (acces liber)
  Dictionnaire des synonymes CRISCO (acces liber)
  Tresor de la langue francaise (acces liber)

Limba engleză

The Oxford English Dictionary, Second Edition, Edited by J.A. Simpson and Edmund Weiner, 20 volumes, Oxford University Press, Oxford & New York, 1989.
The Compact Oxford English Dictionary, Second edition, Edited by J.A. Simpson and E.S.C. Weiner, Oxford University Press, Oxford & New York, 1991.
Webster's Third New International Dictionary, 3rd edition, Merriam-Webster, 1993.


Instrumente on-line:  Oxford English Dictionary (acces din rețeaua internet FSPUB - BCU)
  Cambridge Dictionaries Online (acces liber)
   Webster Dictionary (acces liber)

Cursuri și seminare

Indiferent de ciclul de studii pe care îl urmați (licență, master sau doctorat), formația dumneavoastră în științe politice presupune participarea la un număr de cursuri și de seminare, organizate în pachete semestriale. 

Organizarea pachetelor semestriale de cursuri și seminare nu este aleatorie. Buna înțelegere a modului în care este construit parcursul se studiu sporește șansele succesului dumneavoastră universitar.

Două trăsături majore caracterizează formația dumneavoastră în științe politice, deosebind-o în mod fundamental de pregătirea pre-universitară.

O formație transversală

Disiplinele pe care le urmați în timpul aceluiași semestru au de regulă grade de complexitate comparabile. 
De asemenea, disciplinele aceluiași semestru întrețin raporturi de complementaritate determinate de caracterul interdisciplinar al formației în științe politice. 
Sunteți așadar încurajat(ă) să faceți permanent conexiuni între problematica și cunoștiințele cursurilor pe care le urmați. 

O formație liniară

Gradul de complexitate al parcursului dumneavoastră sporește de la un semestru la altul și de la un ciclu la altul. 
În cadrul aceluiași ciclu de studii, formația dumneavoastră se construiește prin acumulare. Cu alte cuvinte, disciplinele semestrelor superioare pleacă de la presupunerea legitimă că studenții cărora li se adresează și-au însușit cunoștințele oferite de disciplinele semestrelor precedente.

Succesul dumneavoastră universitar depinde în mod decisiv de capacitatea dumneavoastră de a învăța, de a asimila și de a organiza sistematic cunoașterea care vă este oferită. 

Ce este un curs?

Fiecare curs sau seminar din parcursul dumneavoastră universitar vă cere un anumit tip de efort.

Toți titularii de curs cer studenților să frecventeze orele rezervate cursului, să parcurgă o bibliografie de semestru, să pregătească textele săptămânale de seminar, să redacteze lucrări sau să participe la proiecte în timpul semestrului.

Toate aceste cerințe sunt interdependente și au scopul de a participa la construcția autonomiei dumneavoastră intelectuale.

Participarea la curs și la seminar, alături de colegi și profesori, este cea mai veche, cea mai sigură și cea mai eficientă metodă de formare intelectuală. 

A frecventa cursul sau seminarul nu înseamnă însă a audia pasiv discursul profesorului sau al colegilor. 
Împrumutul notelor de curs nu reprezintă o soluție pentru a suplini absența de la curs sau de la seminar. În fapt, a împrumuta notele de curs înseamnă a te bizui întru totul pe mintea altuia și a refuza tacit să gândești cu propria minte. Luarea notițelor în timpul cursului, al seminarului sau al unei conferințe reprezintă un exercițiu extrem de important de sinteză, de înțelegere și nu în ultimul rând de atenție.

Pentru a fi fertilă intelectual, participarea la curs și la seminar vă cere pregătire prealabilă (parcurgerea bibliografiei generale și de seminar recomandate), atenție, implicare, spirit critic și, nu în ultimul rând, curaj. 
A răspunde sau a întreba profesorul, a completa sau a reacționa pertinent la spusele colegilor constituie nu numai o probă a reflecției personale, dar și o dovadă a curajului de a vă asuma și de a vă prezenta propria judecată. 

Fiecare curs sau seminar este prin urmare un exercițiu și un test pentru modul în care veți reuși ulterior în cariera dumneavoastră profesională.   

Tehnici și metode de pregătire

Există un număr de tehnici și de metode care vă ajută să vă construiți un parcurs universitar reușit: să răspundeți cu succes cerințelor profesorilor, să obțineți note maxime la examene și să vă câștigați în final autonomia intelectuală.

Aceste tehnici și metode se referă la practica lecturii și la redactarea textelor academice.