FSPUB‎ > ‎Student FSPUB‎ > ‎Ghidul studentului‎ > ‎Ghid de scolaritate‎ > ‎

Anul academic

Anul academic acoperă întreaga perioadă a anului calendaristic. Structura anului academic este stabilită de Consiliul FSPUB respectând calendarul general fixat de Senatul Universităţii din Bucureşti. Anul academic este compus din mai multe perioade.

Fiecare perioadă a anului academic are propriile sale proceduri şi rigori. Studenţii FSPUB sunt invitaţi să consulte cu atenţie calendarul anului academic.

Admiterea

Sesiunile anuale de admitere sunt stabilite de Consiliul FSPUB, potrivit calendarului Universităţii din Bucureşti, pentru fiecare ciclu de studii. Admiterea pentru ciclul de licenţă are loc în luna iulie, iar pentru ciclurile de master şi doctorat în luna septembrie.

Activitatea didactică este împărţită în două semestre. Perioada de activitate didactică acoperă lunile octombrie-ianuarie şi februarie-mai. Durata totală a perioadei de activitate academică este de 28 de săptămâni.

Sesiunea

Sesiunile de examinare au loc la sfârșitul fiecărui semestru. Studenții vor susţine examenele în cele trei sesiuni stabilite prin structura anului universitar (în lunile ianuarie-februarie; mai-iunie; septembrie).

Vacanța

Preţuite atât de studenţi, cât şi de profesori, vacanţele fragmentează anul academic. Activitatea didactică a primului semestru se întrerupe oficial în timpul sărbătorilor sfârşitului de an, în vreme ce, în al doilea semestru, studenţii pot spera la câteva zile libere în jurul sărbătorilor pascale şi al zilei de 1 mai.

Cele două semestre sunt despărţite de vacanţa inter-semestrială ce urmează primei sesiuni de examinare, în vreme ce încheierea sesiunii de examinare a celui de-al doilea semestru marchează începutul vacanţei de vară.

Durata studiilor

Durata normală a studiilor de licență este de 3 ani (6 semestre). 
Durata normală a studiilor de master este de 2 ani (4 semestre). 
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani (6 semestre). 

În cazul în care nu ați reușit să îndepliniți toate cerințele academice și administrative necesare absolvirii după parcurgerea duratei normale de studii a ciclului în care sunteți înmatriculat(ă), puteți beneficia de maxim 2 semestre suplimentare. Semestrele suplimentare sunt acordate la cerere, cu aprobarea Decanului, numai în regim cu taxă.

Absolvirea

Examinările finale proprii fiecărui ciclu de studii au loc în lunile iunie şi februarie.

Structura anului universitar 2010-2011

Structura anului universitar 2010-2011