Admitere 2011

Programe/Programs

Facultatea de Științe Politice organizează concurs de admitere pentru următoarele programe de master:
The Department of Political Science organizes the selection of candidates for the following Master programs:


Comparative Politics. Central and Eastern European Politics and Societies (cursuri) 
Relații Internaționale (cursuri)
Politică europeană și românească (cursuri)
Politicile egalității de șanse în context românesc și european (descriere program si cursuri)
Studii europene (cursuri)
Teorie politică

Locuri disponibile din bugetul educației naționale: 170 locuri buget

Eligibilitate/Eligibility

Concursul de admitere la ciclurile de master organizate de FSPUB este deschis cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elvetice, posesori ai unei diplome de licenţă (sau a echivalentului acesteia).

The Master program welcomes applicants from all EU (EEA and CH) countries holding a BA degree in social and political sciences.


Selecție: proceduri și calendar/Selection: procedures and calendar

Comparative Politics. Central and Eastern European Politics and Societies

Conditions of admission:
 1. RESEARCH PROPOSAL (about 10 000 characters) outlining a topic the applicant would want to explore as a graduate student. The proposal should underline interest, the novelty and the intellectual pertinence of the topic. The proposal should also include a list of references proving the ability of the applicant to identify the theoretical and methodological framework of his/her suggested topic. 
 2. Applicants will be given during an INTERVIEW the opportunity to explain and clarify their proposal and to demonstrate their commitment to enroll in a graduate program. The interview will also test the general training of the applicants in the field of social and political sciences.
The proposal and the interview will be evaluated on a scale from 1 to 10. The admission grade is the average of the two marks. The minimum admission grade is 7/10. In case of equality, candidates will be ranked according to their general BA results.

The results of the selection will be published on the FSPUB webpage 48 hours after the interview. 

Calendar of the admission process 
Applications must be submitted to the Department of Political Science (FSPUB), 24 Sfantul Stefan street, Bucharest, between September 7th and September 22nd 2011, and on September 23rd and on September 26th, 
 Monday to Friday from 9.00 to 14.00
 Saturday to Sunday from 9.00 to 12.30

The APPLICATION FILE should contain:
 1. The application form
 2. The high-school diploma of the applicant, in original
 3. The BA diploma and its supplement, in original
 4. notarized copy of the birth certificate
 5. Three photos (3x4cm)
 6. ID copy
 7. Medical certificate
 8. Application fee receipt (100 lei) payed to the FSPUB Secretary office
 9. The research proposal

The INTERVIEW is taking place on September 27th 2011

Relații internaționale; Politică europeană și românească; Studii europene; Teorie politică

Admiterea la programele Relații Internaționale, Politică Europeană și Românească și Politicile egalității de șanse în context românesc și european comportă două probe:

1.    Redactarea unui PROIECT DE CERCETARE (maxim 10000 de semne) care să expună tema pe care candidatul doreşte să o exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu, interesulnoutatea şi pertinenţa acesteia pentru aria problematică a programului ales, precum și fezabilitatea cercetării. 

Proiectul de cercetare trebuie să conțină o bibliografie selectivă construită de candidat, menită să probeze cunoaşterea de către candidat a principalelor repere teoretice şi metodologice capabile să îi susţină demersul.

2.    Fiecare candidat îşi va susţine proiectul de cercetare propus în cadrul unei PROBE ORALE, menită să verifice atât soliditatea proiectului, cât şi capacitatea candidaţilor de a participa la programele de studii avansate în ştiinţa politică. 

Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice.

Candidaţii vor primi la fiecare probă de concurs o notă cuprinsă între 1 şi 10. 
Rezultatul final este media aritmetică a notelor corespunzătoare celor două probe. 

În cadrul fiecărui program de master, candidaţii sunt aşezaţi în ordinea descrescătoare a mediei finale. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 7 (șapte). 

NOTA: În caz de egalitate, departajarea candidaţilor se va face potrivit mediei de promovare a ciclului de licenţă (media aritmetică dintre media generală a anilor de studii şi media examenului de licenţă). 

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere, vor fi publicate pe pagina web a Facultății de Științe Politice în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea probei orale. Nu se acceptă contestaţii. 

În urma concursului, candidații la fiecare program de master vor fi ordonați după cum urmează: 
Candidații admiși pe locurile finanțate din bugetul educației naționale 
Candidații care au obținut rezultate finale peste media 7 (șapte) și care se pot înscrie pe locurile cu taxă 
Candidați respinși

Politicile egalității de șanse în context românesc și european

Admiterea la programul Politicile egalității de șanse în context românesc și european comportă două probe:

1.    Redactarea unui PROIECT DE CERCETARE (maxim 10000 de semne) care să expună tema pe care candidatul doreşte să o exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu, interesulnoutatea şi pertinenţa acesteia pentru aria problematică a programului ales, precum și fezabilitatea cercetării. 

Proiectul de cercetare trebuie să conțină o bibliografie selectivă construită de candidat, menită să probeze cunoaşterea de către candidat a principalelor repere teoretice şi metodologice capabile să îi susţină demersul.

2.    Fiecare candidat îşi va susţine proiectul de cercetare propus în cadrul unei PROBE ORALE, menită să verifice atât soliditatea proiectului, cât şi capacitatea candidaţilor de a participa la programele de studii avansate în ştiinţa politică. 

Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice.

Candidaţii vor primi la fiecare probă de concurs o notă cuprinsă între 1 şi 10. 
Rezultatul final este media aritmetică a notelor corespunzătoare celor două probe. 

În cadrul fiecărui program de master, candidaţii sunt aşezaţi în ordinea descrescătoare a mediei finale. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 7 (șapte).

NOTA: În caz de egalitate, departajarea candidaţilor se va face potrivit mediei de promovare a ciclului de licenţă (media aritmetică dintre media generală a anilor de studii şi media examenului de licenţă).

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centrală de admitere, vor fi publicate pe pagina web a Facultății de Științe Politice în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea probei orale. Nu se acceptă contestaţii. 

În urma concursului, candidații la fiecare program de master vor fi ordonați după cum urmează: 
Candidații admiși pe locurile finanțate din bugetul educației naționale 
Candidații care au obținut rezultate finale peste media 7 (șapte) și care se pot înscrie pe locurile cu taxă
Candidați respinși

Masterul european EGALES

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Candidații trebuie să fi fost deja admiși în masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european și să aibă o bună cunoaștere a limbilor franceză și engleză. Selecţia se va face după criteriul excelenţei proiectului de cercetare.
Numărul de locuri disponibile: 8

CONDIȚII DE ADMITERE
 1. un proiect de cercetare în limba franceză sau engleză (poate fi acelaşi proiect depus în română pentru masterul „Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european”)
 2. scrisoare de motivație care să includă proiectul profesional al candidatei/ului
 3. susţinerea orală a acestui proiect, în limba franceză sau englez
 4. fișa de înscriere
Perioada de înscriere26 septembrie 2011, orele 10.00-13.00, la sediul Facultății de Științe Politice din str. Sfântul Ștefan (sala de Consiliu).
Susținerea orală a proiectului de cercetare în limba franceză sau engleză va avea loc în data de 29 septembrie 2011orele 14.00, sala 1, str. Sfântul Ștefan nr. 24 (după afișarea rezultatelor concursului de admitere la masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european).
Calendarul concursului de admitere

Înscrierea la concursul de admitere pentru ciclurile de master are loc în perioada 7-22 septembrie 2011. Înscrierea la master s-a prelungit cu două zile: 23 septembrie și 26 septembrie.
Candidații sunt invitați să depună dosarele de concurs la Secretariatul FSPUB, strada Sfântul Ștefan nr. 24, sector 2, București, potrivit următorului program:
 Luni - Vineri 9.00 - 14.00
 Sâmbătă - Duminică 9.00 - 12.30

Dosarul de concurs va conține următoarele piese:
1. Fișa de înscriere 
2. Diploma de Bacalaureat în original
3. Diploma de licență și Suplimentul la diplomă în original 
    (adeverință pentru absolvenții promoției 2011)
4. Copie legalizată a certificatului de naștere
5. 3 fotografii 3 cm x 4 cm    
6. Chitanța care dovedește plata unei de taxe de 100 lei, achitată la sediul FSPUB
7. Proiectul de cercetare
 8. Adeverință medicală
 9. Copie după actul de identitate
 A doua probă a concursului de admitere (susținerea proiectului de cercetare) are loc în data de 27 septembrie 2011. Programarea candidaților la proba orală va fi afișată pe site și la avizierul FSPUB pe 26 septembrie, după orele 16.00.

Programarea candidaților pentru susținerea proiectului de cercetare

COMISIA RELAȚII INTERNAȚIONALE
COMISIA COMPARATIVE POLITICS
COMISIA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ ȘI EUROPEANĂ/STUDII EUROPENE/TEORIE POLITICĂ
COMISIA POLITICILE EGALITĂȚII DE ȘANSE

Afișarea rezultatelor va avea loc în data de 29 septembrie 2011.

Rezultatele concursului de admitere septembrie 2011

MASTER POLITICA COMPARATA
MASTER POLITICILE EGALITATII DE SANSE
MASTER STUDII EUROPENE
MASTER POLITICA ROMANEASCA SI EUROPEAN
MASTER RELATII INTERNATIONALE
MASTER EGALES


Contact

Informații despre programele de studii de master: 
For information on the Master programs:


Comparative Politics. Central and Eastern European Politics and Societies
lect.dr. Camil Pârvu camil.parvu@fspub.unibuc.ro

Relații Internaționale

conf.dr. Florin Diaconu florin.diaconu@fspub.unibuc.ro

Politică europeană și românească

prof.dr. Laurențiu Vlad laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro

Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanconf.dr. Ionela Băluță ionela.baluta@fspub.unibuc.ro
Comments