Proiect cercetare

PROIECTUL DE CERCETARE va prezenta subiectul de cercetare pe care candidatul doreşte să îl exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu. Acesta va include cel puțin următoarele aspecte
  • problematică și întrebare de cercetare;
  • plasarea subiectului în literatura de specialitate;
  • schiță de metodologie, inclusiv identificarea corpusului empiric / terenului de cercetare, precum și evaluarea fezabilității cercetării (inclusiv riscuri);
  • relevanța, noutatea şi pertinenţa subiectului pentru pentru domeniul major al programului de master ales;
PROIECTUL DE CERCETARE va fi redactat în limba de studiu a fiecărui program de master și va avea maxim 10 000 de semne (cu excepția referințelor bibliografice)

PROIECTUL DE CERCETARE va conţine și o bibliografie selectivă construită de candidat, menită să probeze cunoaşterea de către candidat a principalelor repere teoretice şi metodologice capabile să îi susţină demersul. Aceasta va fi redactată ghidului de stil FSPUB ,APA sau Chicago (indiferent de stilul ales, acesta va fi folosit consistent și unitar pe tot parcursul proiectului).


PROBA ORALĂ

Fiecare candidat îşi va susţine în limba programului de master proiectul de cercetare propus în cadrul unei PROBE ORALE. Proba orală va testa atât cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare, cât şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice. Candidaţii vor primi la această probă o notă cuprinsă între 1 şi 10.