FSPUB‎ > ‎Viitor student FSPUB‎ > ‎

Stiinte politice la FSPUB

CE SUNT ŞTIINŢELE POLITICE?

Domeniul de studiu al ştiinţelor politice este deschis tuturor celor care doresc să înţeleagă cum arată lumea în care trăim, de ce arată astfel, cât de diversă şi cât de complexă este şi de ce, cel mai adesea, nu este la înălţimea aşteptărilor noastre.

Studiul fenomenelor politice cuprinde investigarea sistemelor şi a regimurilor politice, a politicilor publice şi a proceselor politice, a organizaţiilor, a comportamentelor şi a atitudinilor politice.

Ştiinţele politice acoperă numeroase direcţii de studiu şi cercetare, organizate în patru mari subdiscipline: teoria politică, politica naţională, politica comparată, relaţiile internaţionale. 

DE CE ŞTIINŢE POLITICE?

Cei care studiază ştiinţele politice dobândesc simultan o formaţie intelectuală ce le permite să fie cetăţeni critici şi informaţi şi un set larg și flexibil de competenţe şi abilităţi (în sociologie politică, economie politică, comunicare politică, istorie politică) ce îi califică pentru cele mai diverse şi răsplătitoare cariere: în instituţiile publice naţionale, europene şi internaţionale, în organizaţii politice şi civice, în presă, în sistemul privat. 

DE CE FSPUB?

Întemeiată în 1991 în ruptură explicită cu tradiţia învăţământului politic comunist, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti deţine câteva atuuri care o singularizează în peisajul academic românesc. 

FSPUB beneficiază nu numai de recunoaşterea naţională a programelor sale de studii (toate programele de studii sunt acreditate şi declarate, după evaluarea periodică „de mare încredere”), dar şi de validarea lor europeană prin sistemul de acorduri de recunoaştere reciprocă Erasmus.

Absolvenţii FSPUB se bucură de recunoaşterea unanimă, în ţară şi în străinătate, a calităţii formaţiei academice primite în cadrul Facultăţii.

FSPUB este constituită din profesori tineri, formaţi în majoritate în universităţi din Europa Occidentală.

CE PROGRAME DE STUDII PUTEŢI URMA LA FSPUB?

FSPUB este singura facultate de profil din România care oferă programe de studii de licenţă în limbile română, engleză şi franceză.

FSPUB este prima facultate de profil din România care propune un parcurs integral de studii în ştiinţe politice (licenţă, master, doctorat).

FSPUB oferă specializări masterale în toate subdisciplinele ştiinţei politice (politică europeană şi românească, relaţii internaţionale, politică comparată, teorie politică).

Programe de licenţă în ştiinţe politice 

Ciclul de licenţă în ştiinţe politice reprezintă o formaţie intelectuală necesară tuturor celor care doresc să-şi construiască o carieră profesională în cercetare, în instituţiile publice naţionale sau europene, în relaţii internaţionale, în organizaţii şi asociaţii civice, în presă sau în mediul privat.

Disciplinelor transversale din domeniul ştiinţelor politice şi celor menite să asigure o bună cunoaştere a lumii politice moderne şi contemporane li se adaugă cursuri ce deschid către toate subdisciplinele ştiinţei politice: politica naţională şi europeană, politica comparată, relaţiile internaţionale, teoria politică.

Ciclul de licenţă în ştiinţe politice este organizat în trei parcursuri complete în limbile română, engleză şi, respectiv franceză

Definitoriu pentru istoria FSPUB, trilingvismul ciclului de licenţă este întemeiat în însăşi istoria ştiinţelor politice, dezvoltate în spaţiul Europei Occidentale şi al Americii de Nord.
Bagajul conceptual al ştiinţelor politice a fost configurat şi dezvoltat în spaţiile franconfon şi anglofon, iar patrimoniul de cunoaştere al disciplinei o fost construit în aceste spaţii lingvistice.

Formaţia într-una din aceste limbi reprezintă un avantaj net atât pe piaţa românească a muncii, cât şi pe cea europeană, facilitând de asemenea continuarea studiilor în marile universităţi ale Americii de Nord şi ale Europei Occidentale.

Master în ştiinţe politice

Programele de master în ştiinţe politice se adresează tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze formaţia în ştiinţe politice la un nivel de specializare superior.

POLITICĂ EUROPEANĂ ȘI ROMÂNEASCĂ

Programul se adresează celor care, din raţiuni intelectuale sau profesionale, doresc să înţeleagă în profunzime modul de construcţie şi de funcţionare al politicii naţionale din perspectiva experienţelor politice româneşti precedente precum şi al contextului european în care aceasta este formulată în prezent.

RELAȚII INTERNAȚIONALE

Programul combină studiul aprofundat al dimensiunii teoretice a relaţiilor internaţionale ca subdisciplină a ştiinţe politice cu analiza detaliată a politicilor externe relevante pentru înţelegerea cazului românesc şi a practicii politice internaţionale într-un mediu global articulat în jurul dreptului internaţional şi al organizaţiilor internaţionale.

POLITICA COMPARATĂ

Programul este un program de studii avansate organizat în totalitate în limba engleză în jurul a două axe majore: diversitatea sistemelor politice contemporane pe de-o parte şi diversitatea experienţelor politice potrivit ariei politice de apartenenţă. 

Doctorat în ştiinţe politice

Doctoratul în științe politice reprezintă desăvârșirea formației universitare în domeniu. El se adresează celor care doresc să urmeze o carieră în învățământul superior și în cercetarea științifică.

CÂT DUREAZĂ STUDIILE ÎN ŞTIINŢE POLITICE?

FSPUB oferă programe de studii de zi. Durata studiilor este de trei ani (6 semestre) pentru programele de licenţă, doi ani (4 semestre) pentru programele de master şi de trei ani (6 semestre) pentru programul de doctorat.

CUM PUTEŢI DEVENI STUDENT FSPUB?

Fiecare ciclu de studii are propria procedură de admitere. Consultați pagina dedicată ADMITERII.

Pentru o bună înţelegere a programelor de studii, a exigenţelor academice şi a oportunităţilor de carieră, FSPUB pune la dispoziţia celor interesaţi în a deveni studenţi ai Facultăţii programul de MENTORAT.

CE FEL DE SPRIJIN LI SE OFERĂ STUDENŢILOR FSPUB

Căminele Universităţii din Bucureşti

FSPUB oferă anual studenţilor săi din toate ciclurile de studii un număr de locuri în căminele Universităţii din Bucureşti proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi. Locurile în cămin se distribuie studenţilor interesaţi în funcţie de rezultatele academice obţinute şi de gravitatea situaţiei sociale în care se află aceştia.

Burse 

Studenţii FSPUB beneficiază anula de bursele Ministerului Educaţiei oferite studenţilor cu rezultate academice deosebite (burse de merit şi burse de studiu) şi studenţilor care au o situaţie socială dificilă (burse sociale).

Consiliere de studii şi de carieră

În cadrul FSPUB funcţionează Biroul de Consiliere a Studenţilor ce vine în sprijinul tuturor studenţilor care doresc să-şi maximizeze rezultatele academice şi şansele profesionale. 

OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢILOR FSPUB?

Practica instituțională

FSPUB oferă studenţilor săi posibilitatea cunoaşterii modului de funcţionare a principalelor instituţii politice ale regimului politic românesc (Parlamentul României, Guvernul, Preşedinţia) şi a instituţiilor europene (Parlamentul european, Comisia europeană) prin stagiile de practică organizate în semestrele III şi IV ale ciclului de licenţă.

Mobilități Erasmus

Studenţii FSPUB au de asemenea posibilitatea de utiliza mobilităţile Erasmus pentru a petrece un semestru într-o universitate europeană, beneficiind de recunoaşterea completă a cursurilor urmate în instituţia de destinaţie.

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ

Formația în științe politice, în special cea aprofundată la nivel masteral, vă deschide o paletă vastă de oportunități pe piața muncii. Principalele destinații ale absolvenților FSPUB sunt: 
  • CERCETAREA: Numeroși absolvenți ai FSPUB aleg să-i continue studiile la nivel doctoral în universități din Europa și din America de Nord. FSPUB se mândrește cu o rată maximă de succes a absolvenților săi în peisajul universitar internațional.  
  • INSTITUȚII EUROPENE: Formația în științe politice este una din filierele universitare privilegiate pentru accesul în instituțiile Uniunii Europene.  
  • DIPLOMAȚIA: Ponderea diciplinelor ce aparțin subdomeniului relațiilor internaționale în formația de licență și master în științe politice explică de ce numeroși absolvenți ai FSPUB sunt deja membri importanți ai corpului diplomatic al României.
  • FUNCȚIA PUBLICĂ: Formația câștigată în cadrul FSPUB vă pregătește pentru cariere în instituțiile centrale ale statului român (serviciile Parlamentului României, guvern, ministere și agenții guvernamentale), precum și în cele ale guvernării locale.
  • PRESA: Atitudinea intelectuală critică și bagajul conceptual dobândite prin studiile la FSPUB reprezintă atuuri certe pentru cei care doresc să-și construiască o carieră în mass-media.
  • PARTIDELE POLITICE valorifică deja expertiza a numeroși absolvenți ai FSPUB și reprezintă una din direcțiile importante de carieră deschise studenților noștri.
  • SECTORUL PRIVAT: Autonomia intelectuală dobândită de-a lungul studiilor în științe politice vă permite să răspundeți cu succes celor mai diverse exigențe impuse de piața muncii.