OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE PENTRU EXPERTUL ÎN EGALITATEA DE ȘANSE
CAREERS FOR EQUAL OPPORTUNITIES EXPERTS

Atelier, în lb.română / Workshop, in Romanian

24 MAI / MAY
14.00-16.00, Sala 1989 (Str.Spiru Haret 8)
Workshopul își propune să răspundă următoarelor întrebări:
  • Avem nevoie de expertiză în domeniul egalității de șanse?
  • Care sunt domeniile în care expertiza pe egalitate de șanse este prezentă și care sunt factorii care au favorizat acest lucru?
  • Care sunt domeniile în care expertiza pe egalitate de șanse este foarte slab dezvoltată și de ce?
  • Care este situația în celelalte țări europene?
  • În ce măsură proiectele de tipul „Femeia contează!” și programele de master precum masterul Politicile egalității de șanse în context românesc și european (FSPUB) contribuie la dezvoltarea domeniului egalității de șanse ?
Workshopul face parte din seria de manifestări “Săptămâna Femeia contează!” București 2012, manifestări care se înscriu în activitatea de comunicare a proiectului „Femeia contează!”.

Proiectul este dezvoltat de Asociația COLFASA în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE”, Asociatia Agora, Asociația Femeilor din România și Prodest SCARL Milano și își propune promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse pe piața muncii.

Finanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007 – 2013.

Săptămâna “Femeia contează!” este o sesiune de conferințe, seminarii și evenimente, organizate în perioada 23 – 25 mai 2012 de către Asociatia COLFASA, cu scopul de a aduce în discuție situația de pe piața muncii de la momentul actual, precum și fenomenele de discriminare și hărțuire psihologică la locul de muncă.

Participă: Csaba Ferenc ASZTALOS (Președinte, Centrul Național pentru Combaterea Discriminării), Anca CROITORU (Direcția pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați), Conf. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ (FSPUB), Lect. univ. dr. Claudia UDRESCU (FSPUB)