In the making
Ateliere pentru carieră, cursuri deschise publicului, club de dezbateri 
Career workshops, open courses, debate club


21 MAI / MAY
17.00, Sala Negulescu (Str.Spiru Haret 8)
Uniunea Europeană astăzi / EU Today (Dezbatere tip Congres US, în lb.română / American parliamentary model debate, in Romania)