Uniunea Europeană astăzi
EU Today

21 MAI / MAY
17.00, Sala Negulescu (Str.Spiru Haret 8)
Dezbatere tip Congres US, în lb.română
American parliamentary model debate, in Romanian

Dezbaterea își propune să prezinte într-o manieră dinamică problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi. Eventuale soluții pentru aceste probleme vor lua forma moțiunilor pe care se va dezbate; două echipe formate din câte doi studenți ai Facultății de Științe Politice vor argumenta pro și contra moțiunilor într-un mod organizat, urmând formatul de dezbatere tip Congres US. La final, în urma discuțiilor cu publicul, acesta va decide echipa câștigătoare.

Poate participa oricine este interesat de spiritul critic, argumentare și retorică.


The debate aims to present in a dynamic manner the problems the European Union is confronting today. Possible solutions to these problems will take the form of the motions that are to be debated; two teams, each comprising of two students of the Faculty of Political Science, will argue in favour and against the motions in an organized fashion, following the American Parliamentary format of debate. In the end, after more discussions, the public will be the one deciding the winning team.

Open to anyone interested in critical analysis, good arguments and rhetoric