CINE NE DEFINEŞTE FAMILIA?
WHO DEFINES THE FAMILY ?
Masă rotundă, în lb.română / roundtable, in Romania

14 MAI / MAY
17.00, Sala Negulescu (Str.Spiru Haret 8)

Dezbaterea îşi propune să se oprească asupra următoarelor teme: politicile publice şi definiţia “modelului” de familie; “problema” cuplurilor de acelaşi sex, evident cu trimiteri spre diversitate, toleranţă, principiul nediscirminarii.

Participă: Irina NIŢĂ (Director executiv,  ACCEPT), Cosmin Bebu VIJIIANU (membru, ACCEPT), Conf. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ (FSPUB), Lect. univ. dr. Claudia UDRESCU (FSPUB), Dr. Anca DOHOTARIU (FSPUB)