DIVERSITATEA, CONDIŢIE A COMPETITIVITĂŢII
DIVERSITY, PREREQUISITE FOR COMPETITIVITY
Dezbatere, în lb.română / Debate, in Romania

17 MAI / MAY
16.00, Sala Negulescu (Str.Spiru Haret 8)

Csaba Ferenc ASZTALOS (Președinte, Centrul Național pentru Combaterea Discriminării)
Implementarea principiilor non disc riminării şi carta diversităţii

Delia NIȚĂ (Manager proiect, Centrul de Resurse Juridice)
Discriminare, excluziune/incluziune socială

Iustina IONESCU (Manager proiect, ECPI Human Rights Program)
Promovarea şi protecţia drepturilor sexuale şi reproductive şi egalitatea de gen

Elena IORGA (Institutul pentru Politici Publice)
Politicile publice şi promovarea egalităţii de şanse

Moderator: Conf. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ (Director, Departament Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, Facultatea de Științe Politice a Universității din București)