ABORDARE COMPREHENSIVĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A ROMILOR
A COMPREHENSIVE APPORACH TO RROMA SOCIAL INCLUSION

Masă rotundă, în lb.română / Roundtable, in Romanian

24 MAI / MAY
17.30, Sala Negulescu
(Str.Spiru Haret 8)

Dezbaterea îşi propune să se oprească asupra următoarelor teme:
  • responsabilitatea politică şi socială în privinţa procesului de incluziune socială a romilor (naţională/internaţională);
  • strategiile de incluziune socială a romilor (nivel naţional/european);
  • abordare integrata vs. probleme punctuale a “chestiunii rome”;
  • reprezentarea politică a romilor; măsuri antidiscriminare.

Participă: Gelu DUMINICĂ (Director executiv, Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună), Isabela MIHALACHE (expert european), Alexandru VASILE (membru, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării), Iulian PARASCHIV (Preşedinte, Asociaţia de tineret, Partida Romilor), Conf. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ (FSPUB), Lect. univ. dr. Claudia UDRESCU (FSPUB), Dr. Anca DOHOTARIU (FSPUB)