SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIALE
Şcoala Doctorală de Ştiinţă Politică din cadrul Universităţii din Bucureşti invită masteranzi, doctoranzi, doctori şi tineri cercetători să participe la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor sociale „Tineri cercetători: Abordări multidisciplinare”, ce va avea loc în data de 14 decembrie 2013, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice (Str. Spiru Haret, nr. 8).

Propunerile de lucrări pot fi redactate în limba română, trebuie să conţină numele şi afilierea instituţională a autorului, titlul şi un rezumat (abstract) de 150-200 cuvinte şi vor fi trimise pe adresa sesiunenationala@gmail.com până cel tarziu 26 noiembrie.

Lucrările se pot încadra într-una sau mai multe din ariile disciplinare următoare: ştiinţe politice, sociologie, istorie, relaţii internaţionale, ştiinţe juridice şi administrative, economie şi filosofie.

Candidaţii ale căror propuneri sunt acceptate vor fi notificaţi prin e-mail până la data de 27 noiembrie.

Taxa de participare este de 50 RON şi trebuie achitată până pe 2 decembrie.

În cadrul festivităţii de închidere, toţi participanţii vor primi o diplomă din partea Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti.

După încheierea evenimentului, în urma evaluării Comitetului Ştiinţific, cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o revistă cu ISSN.